Cartea de aur


Un document inedit din Cartea de Aur a Bisericii Ortodoxe din Viena

Prin bunăvoinţa părintelui doctor Nicolae Dura, preotul Bisericii ortodoxe din Viena, ne-a fost pus la dispoziţie un document inedit.

Despre ce este vorba? În luna septembrie 1915, Episcopul de Caransebeş, Miron Cristea, viitor Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi, ulterior, unul din cei trei demnitari desemnaţi de Carol al II-lea la conducerea ţării, se afla în fruntea unei delegaţii a Bisericii Române, formată dintr-un sobor de preoţi ce cuprindea, printre alţii, pe Arhimandrit Dionisie Simionescu, stareţul Mânăstirii Sinaia, Valeriu Traian Frenţiu, Episcopul Lugojului, Dr. Iosif Traian Baderca, şi protosinghel Sofronie Cernoschi, absolvent al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi.

Cu acest prilej, viitorul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române consemna în „Cartea de Aur” a Bisericii ortodoxe române din Viena următoarele:

„Doresc ca viaţa creştinească şi românească, ce pulsează în această capelă atât de sfântă pentru Românii de pretutindenea, să devie un isvor curat de virtuţi creştineşti şi româneşti, la care să se adape multe generaţii de tineri academici, de meseriaşi, de soldaţi şi alţi Români”.

3 septembrie 1915

Remarcăm faptul că în această carte şi-au scris impresiile personalităţi române ce au trecut prin Viena începând cu anul 1906.

Cartea a dispărut de la Biserica ortodoxă din Viena, în anul 1946, în mod misterios, în condiţii neelucidate nici până acum.

Anul trecut, datorită donaţiei unui mare patriot român care a dorit să rămână anonim, „Cartea de Aur” şi-a găsit locul în rafturile Bibliotecii Bisericii ortodoxe din Viena, pe unde a trecut şi Mihai Eminescu. Sala de lectură a acestei Biblioteci poartă numele marelui poet.

Ion GHEORGHEOSU