15 localităţi cărăşene nu au medic de familieÎn cadrul ultimei şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din Caraş-Severin a fost prezentată o informare privind asistența medicală primară – medicina de familie, grad de acoperire și necesar de medici în județ.
Astfel – se arată în raport –, la nivelul judeţului Caraş-Severin, Casa de Asigurări de Sănătate are în derulare 146 de contracte de furnizare de servicii medicale în asistenţă medicală primară, cu 148 de medici de familie.
Situaţia actuală arată faptul că se regăsesc în relaţie contractuală cu această instituţie, cu şase furnizori mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019.
Din totalul de 148 de medici de familie, 93 sunt medici primari medicină de familie, 45 au gradul profesional de medici specialişti medicină de familie, iar 10 sunt medici de familie fără grad profesional.
Pentru judeţul Caraş-Severin, necesarul de medici de familie, stabilit în conformitate cu legislaţia în vigoare, avându-se în vedere un medic de familie la 1.800 de persoane, este de 192 de medici, iar numărul total al medicilor existenţi este de 148, de unde rezultă un grad de acoperire cu medici de 77,08%.
Pe medii, urban si rural, situaţia se prezintă astfel: în mediul urban, necesarul de medici este de 103, numărul de medici existenţi fiind de 90, de unde rezultă un grad de acoperire de 87,40%, în mediul rural necesarul fiind de 89, numărul medicilor existenţi este de 58, gradul de acoperire în acest caz fiind de 65,17%.
În Caraş-Severin sunt 15 localităţi în care nu există medic de familie, iar persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale se adresează ori se înscriu pe listele medicilor de familie din localităţile apropiate, acestea fiind Armeniş, Biniş, Brebu Nou, Cărbunari, Cornereva, Ciudanoviţa, Copăcele, Doclin, Domaşnea, Gârnic, Goruia, Marga, Ocna de Fier, Şopotu Nou şi Vrani.
De asemenea – se mai arată în informare –, există localităţi unde funcţionează un cabinet de medicină de familie, însă necesarul de medici de familie este de doi, respectiv Berzovia, Bucoşniţa, Caraşova, Măureni, Obreja, Pojejena, Slatina-Timiş şi Zăvoi.
În judeţ sunt organizate şi funcţionează şi opt Centre de permanenţă, cu două în plus faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, fiind vorba de Centrul de permanenţă Marga şi de Centrul de permanenţă Slatina-Timiş. În aceste centre sunt 40 de medici de medicină de familie, care asigură continuitatea asistenţei medicale. Localităţile în care sunt organizate Centre de permanenţă sunt Anina, Bocşa, Bozovici, Soceni, Constantin Daicoviciu, Iablaniţa, Marga şi Slatina-Timiş.
De asemenea, se mai specifică în raportul prezentat în şedinţă, Ordinul 697/112/2001 nu prevede valori de contract, iar decontările se efectuează în funcţie de orele de gardă realizate de furnizori şi validate prin intermediul aplicaţiei informatice SIUI.
În prezent nu se înregistrează restanţe la plata pentru serviciile efectuate, sumele alocate de CNAS fiind suficiente pentru plata consultaţiilor/serviciilor medicale.
Geanina LUCA