Căminele, casă pentru bătrânii fără casă…În cadrul ultimei şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a prezentat o informare privind serviciile sociale publice şi private destinate acestei categorii în 2018 şi primul trimestru al acestui an.
Serviciile sociale specializate pentru persoanele vârstnice se acordă în cadrul centrelor rezidenţiale, centre de îngrijire la domiciliu şi centre de zi. La nivelul judeţului funcţionează un număr de nouă unități de asistenţă socială, care asigură în regim rezidenţial îngrijirea şi asistenţa persoanelor vârstnice, dintre care patru centre rezidenţiale publice şi cinci centre rezidenţiale private.
Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Constantin și Elena” Caransebeş este o instituţie publică de asistenţă socială, cu o capacitate de 50 de locuri, dintre care 29 sunt ocupate, iar 21 locuri sunt libere. Costurile, pe lună, pentru persoanele vârstnice sunt următoarele: dependente – 3.612,39 lei, semidependente -3.179,03 lei, independente – 3.597,03 lei.
Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu este tot o instituţie publică de asistenţă socială, cu o capacitate de 60 de locuri, din care 30 sunt ocupate, iar 30 de locuri sunt libere. Costurile pentru persoanele vârstnice sunt următoarele: dependente – 4.286,26 lei, semidependente – 4.198,24 lei, independente – 4.132,23 lei.
Fundația Așezământul Monahal Social cu Casa pentru Bătrâni „Sf. Treime” din Glimboca (foto) este o asociație non-profit, are o capacitate de 60 de locuri, în prezent fiind ocupate 54, şase locuri fiind disponibile. Costuri pentru persoane vârstnice: dependente – 2.800 lei, semidependente – 2.300 lei, independente – 1.800 lei.
În ceea ce priveşte îngrijirea la domiciliu pentru persoanele vârstnice, la nivelul judeţului Caraş-Severin desfăşoară activităţi de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice şi persoane dependente, cu handicap, un număr de trei furnizori de servicii sociale privaţi, respectiv organizaţii non-profit. Federaţia Caritas a Diecezei, cu sediul în Timişoara, are două unităţi de asistenţă socială funcţionale în judeţul Caraş-Severin, respectiv Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la Domiciliu Reşiţa, cu o capacitate de 50 de beneficiari (în prezent 44 de beneficiari), şi Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la Domiciliu Caransebeş, cu o capacitate de 50 de beneficiari (în prezent 30 de beneficiari);
Episcopia Caransebeşului – Complexul de Servicii Sociale „Sf. Vasile cel Mare”, Caransebeş, desfăşoară servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în cadrul „Centrului de asistenţă şi îngrijire pentru bătrâni şi persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure”, unui număr de 40 de beneficiari. Serviciile sociale oferite sunt asistenţă medicală curentă, consiliere psihologică, asistenţă religioasă, petrecere a timpului liber, siguranţă şi accesibilitate în comunitate.
În oraşele Anina, Oţelu Roşu, Caransebeș şi Oraviţa funcţionează cantine de ajutor social, aflate în subordinea consiliilor locale, în cadrul cărora beneficiază zilnic de masă de pânz şi persoane vârstnice fără venituri sau cu venituri mici, aflate la limita subzistenţei.
Geanina LUCA