Călător pe Valea Bistrei


Zăvoi (II)

Comuna Zăvoi are în prezent 4.381 de locuitori, fiind cea mai mare comună de pe Valea Bistrei, nu numai ca suprafaţă, ci şi ca populaţie. Majoritatea covârşitoare a acesteia este formată din români, alături de care mai întâlnim rromi şi ucraineni.

La Şcoala cu clasele I-VIII din Măru există o bibliotecă şcolară cu un număr de 1.220 de volume, iar la Zăvoi – un Centru de documentare şi informare. Satele de pe Valea Bistrei – Voislova, Zăvoi şi Măgura – dispun de Cămine culturale. În fiecare localitate există biserici ortodoxe, după cum urmează:

 • În satul Măgura biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, ridicată în 1912. Conform tradiţiei, pe locul actualei biserici s-a ridicat o bisericuţă din lemn încă din 1824, dar documentele nu menţionează dacă bisericuţa a fost demolată sau s-a ruinat.

 • În satul Măru este biserica cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”, zidită în 1792, „de la care au mai rămas Sfântul Altar şi Masa de altar”. În 1934, biserica este demolată din temelii şi se ridică alta, din cărămidă, acoperită cu tablă. De menţionat faptul că mult mai înainte exista o biserică din lemn chiar în cimitir. În 1739, întregul sat este mistuit de un mare incendiu care a distrus şi biserica, rămânând neatinsă de flăcări o icoană a „Maicii Domnului cu pruncul Iisus”. Locuitorii consideră că această icoană, care există şi astăzi, este făcătoare de minuni.

 • În localitatea Valea Bistrei, întâlnim biserica cu hramul „Soborul Sfântului Ioan Botezătorul”, ridicată în anul 1947.

 • Localitatea Voislova are şi ea o biserică, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, zidită în 1749, acoperită cu tablă în 1926.

 • În centrul de comună Zăvoi, întâlnim biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, zidită între anii 1932-1937.

 • În staţiunea Poiana Mărului s-a ridicat o mânăstire, a cărei biserică poartă hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”.

Pe raza comunei Zăvoi, mai întâlnim biserici baptiste, penticostale şi adventiste.

Principalele căi de acces spre Zăvoi sunt DN 68, pe care se află localităţile Zăvoi, Valea Bistrei şi Voislova, şi DJ 683 – spre Măgura, Măru şi Poiana Mărului. Comuna Zăvoi dispune de două staţii CFR, la Zăvoi şi Voislova.

Ca industrii tradiţionale, putem remarca exploatarea şi prelucrarea lemnului. De altfel, la Zăvoi şi Voislova au existat două astfel de fabrici, care, din păcate, astăzi nu mai funcţionează. În prezent, în comună îşi desfăşoară activitatea un număr de 74 de firme private, societăţi care au ca obiect prelucrarea lemnului, mai ales semifabricate, prelucrarea marmurei sau a pietrei.

Ansamblul de relief montan, fauna şi flora specifică zonei sunt puncte de atracţie pentru turiştii care vizitează îndeosebi staţiunea Poiana Mărului, de unde traseele turistice către Muntele Mic, Ţarcu, Retezat (trasee marcate) reprezintă un motiv în plus de a petrece timpul liber în această staţiune, practicând turismul de drumeţie. În acest sens, putem să detaliem traseele turistice amintite:

 • Poiana Mărului spre Muntele Mic (cu posibilităţi de cazare pe Munte), prin Culmea Bălai, culme împădurită între Valea Scorilo şi Şucu, Stâncile Scorilei (1.617 m). Traseul este marcat cu o bandă albastră, cu o durată de timp 4-4 ½ ore.

 • Poiana Mărului, Şaua Iepii, prin Vârful Mătura (2.160 m), spre Vârful Ţarcu şi de aici spre Muntele Mic, formând un circuit foarte interesant. Acest traseu atinge Vârfurile Nedeea (1.937 m) şi Bistricioara (2.008 m). Marcajul este o bandă roşie şi durata de 8-10 ore.

 • Poiana Mărului, prin Vârfurile Zănoaga (1.585 m) şi Sturu (1.822 m), în apropiere de Vârful Pietrii şi de aici la Şaua Iepii. Traseul este deosebit de pitoresc şi oferă posibilitatea unui circuit mai lung prin Vârful Mătura, Nedeia, fie prin Vârful Ţarcu şi Muntele Mic. Traseul durează 4-6 ore.

Pentru turiştii care vor să-şi petreeacă câteva zile în staţiune, propunem câteva

pensiuni:

 • Lupul Singuratic, pensiune de două stele, oferă 10 locuri de cazare, la camere de două şi trei paturi. Pe lângă cazare şi trei mese, pensiunea mai oferă posibilităţi de alpinism, mountain bike, drumeţie montană, downhill, plimbări pe lacul de acumulare, cu barca cu motor, şi pescuit, craffting, offroad pe drumul forestier, enduro (mers cu motocicleta).

 • Casa Germană este o pensiune de trei stele, cu 18 locuri de cazare şi meniu complet.

 • Cara, pensiune de două stele, are 24 de locuri de cazare, meniu complet. Pensiunea dispune de teren sportiv pentru volei şi fotbal.

 • Valeria, pensiune de trei margarete, are 24 de locuri de cazare, meniu complet.

 • Florina, pensiune de două stele, cu 24 de locuri de cazare şi camping.

 • Dor, pensiune de două stele, cu 24 de locuri de cazare şi meniu complet.

 • Mili, pensiune de trei margarete, cu 10 camere şi restaurant cu o capacitate de 40 de locuri.

 • Casa Vigh, de două stele, are 10 locuri de cazare şi un meniu complet.

În privinţa proiectelor de dezvoltare, se are în vedere amenajarea unor pârtii de

schi pentru sezonul rece, a unui telescaun între Poiana Mărului şi Muntele Mic, pentru Poiana Mărului. De asemenea, construcţia, în parteneriat public şi privat a unor centrale eoliene şi a unor microhidrocentrale, proiect pe care actuala administraţie locală l-a şi demarat.

Avram BOŢA