La doctor, cu programare!


Medicii de familie vor acorda serviciile medicale contractate cu Casele de asigurări de sănătate pe baza unei programări telefonice sau realizată prin alte mijloace, efectuată cu două zile lucrătoare înainte de data dorită, potrivit unui Ordin publicat spre dezbatere pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

Conform Ordinului, asistenţa medicală ambulatorie cuprinde toate cabinetele medicale aflate în relaţie contractuală cu Casele de asigurări de sănătate, în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, indiferent de forma lor de organizare, care asigură asistenţă medicală primară, în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice şi de medicină dentară, şi în asistenţa medicală de recuperare-reabilitare a sănătăţii.

Pentru realizarea programării telefonice a serviciilor medicale, în condiţiile prezentului Ordin, cabinetele au obligaţia să afişeze la loc vizibil numărul de telefon la care se pot efectua programările. Toate programările se vor consemna în evidenţele primare existente la nivelul cabinetului medical, se mai arată în actul normativ.

În asistenţa medicală primară se va lua în considerare, pentru programări, programul zilnic de activitate a medicului, în condiţiile unui timp mediu pentru o consultaţie de 15 minute. În situaţia în care bolnavul sau cabinetul medical nu pot respecta data şi ora programate, va exista obligaţia de a se anunţa acest lucru cu cel puţin o zi înainte de data stabilită pentru programare.

De la prevederile Ordinului fac excepţie situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală, cabinetele medicale din mediul rural sau cele paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau cert de afecţiune acută. Cu toate că unii medici susţin că este necesar să se facă programări telefonice sau prin alte mijloace, pentru ca pacientul să nu mai fie nevoit să aştepte la cabinet, ca o măsură de eficientizare cât se poate de civilizată, pacienţii consideră că, brusc, numărul urgenţelor va creşte, pentru că cei care nu şi-au făcut programarea şi vor totuşi să fie văzuţi de medic vor invoca tocmai această excepţie de la regulă.

Carmen SENCO