„Averea de carton” a lui Ştefan Isac


Reputatul folclorist caransebeşean Ştefan Isac are o impresionantă colecţie de aproape 1.000 de fotografii inedite privitoare la activitatea artistică susţinută de membrii marcanţi ai Ansamblului Folcloric „Doina Banatului”, înfiinţat în anul 1951.

Printre personalităţile din domeniul folclorului autentic care au activat în cadrul grupului, se numără dirijorii Nicolae Perescu, Laci Perescu, Iancu Laurenţiu şi Nicolae Mihăilescu, soliştii şi interpretele Ana Pacatiuş, Mariana Drăghicescu, Livia Ilcău, Florentin Iosif, Achim Nica, Aurelia Fătu Răduţu, Dumitru Chepeţean, Ileana Maciovan, Valeria Colojoară, Ştefan Isac, Sonia Vlaicovici, Maria Tudora, Minodora Nemeş şi Felician Fărcaşu, dansatorii Nicolae Stănescu, Aurelian Cristea, Afilon Laţcu şi familiile Seracin şi Drăgulete, instructorii de dansuri populare Emil Grădinaru, Petru Izvercianu, Petru Pilu, Ion Marcu, Nicolae Bunei şi Miroslav Tatarici, dar şi muzicanţii instrumentişti Luţă Ioviţă, Ion Murgu, Iosif Milu, Petrică Vasile şi familiile Olan şi Bălan.

Solistul de muzică populară din urbea de pe Timiş şi Sebeş derulează o amplă activitate publicistică, întreţinând rubrica dedicată folclorului din Banatul Montan în săptămânalul „Caraş-Severinul în 7 Zile”. De asemenea, Ştefan Isac desfăşoară o activitate intensă şi în domeniul literelor. Astfel, până în prezent, el a semnat volumul intitulat „Pe urmele «Doinei Banatului» şi ale slujitorilor ei”. Cartea a apărut în anul 2011 şi a fost dedicată aniversării a 60 de ani de existenţă neîntreruptă a renumitului ansamblu de la Caransebeş. Lucrarea prezintă biografiile, cu ilustraţii inedite, precum şi activitatea profesională pe linie culturală a unui număr de 183 de artişti care au derulat activităţi specifice aici din anul 1951, până în prezent.

În momentul de faţă, Ştefan Isac are pregătit un nou material pentru tipar, continuare a primului volum, care îşi propune să prezinte şi alţi artişti renumiţi care nu au fost cuprinşi în prima carte, dar şi detalii inedite despre turneele efectuate în ţară şi străinătate de membrii Ansamblului de Cântece şi Dansuri „Doina Banatului” din Caransebeş.

Vasi POPESCU