Măsuri de apărare împotriva incendiilor, la arderile necontrolate


 1. La arderea miriştilor:

 • să se desfăşoare în condiţii meteorologice fără vânt;

 • parcelarea miriştilor în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

 • izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi

agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

 • asigurarea, până la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere şi

stingere a eventualelor incendii;

 • asigurarea pentru suprafeţe mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de

stingere necesare;

 • asigurarea în cadrul suprafeţelor mai mari de 5 ha a unui plug, a unei cisterne

cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;

 • pe terenuri în pantă, arderea miriştilor se desfăşoară pornind din partea de jos

a pantei.

 1. La arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale:

 • să se desfăşoare în condiţii meteorologice fără vânt;

 • colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în asemenea

cantităţi, încât arderea să poată fi controlată;

 • desfăşurarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul

forestier şi construcţii, să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri;

 • curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi, pe o distanţă de 5

m;

 • asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

 • supravegherea permanentă a arderii;

 • stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

 • interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se desfăşoară doar

după obţinerea Permisului de lucru cu focul. Acest Permis se eliberează, potrivit Ordinului Nr. 579/2008, prin grija Primarului, de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Totodată, reamintim că, în conformitate cu Legea Nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul. De asemenea, conform Hotărârii Guvernului Nr. 537/2007, amenajarea de locuri pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului în construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi se pedepseşte cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

AL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ