Incendiile sunt prioritare!


Apărarea împotriva incendiilor, apărarea vieţii oamenilor şi a bunurilor constituie o problemă de interes public, la care trebuie să participe, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, persoanele juridice şi fizice române, precum şi celelalte persoane juridice sau fizice care desfăşoară activităţi ori se află în tranzit pe teritoriul României.

Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul.

Orice persoană care observă un incendiu are obligaţia de a anunţa prin orice mijloace Pompierii, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă sau Poliţia, după caz, şi să ia măsuri după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.

În caz de incendiu, orice persoană are obligaţia de a acorda ajutor, când şi cât este raţional posibil, semenilor săi aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a autorităţilor administraţiei publice sau a reprezentanţilor acestora, precum şi a pompierilor.

În cazul incendiilor produse la păduri, la plantaţii şi la culturi agricole, persoanele fizice şi juridice aflate în apropiere au obligaţia să intervină cu mijloacele de care dispun, fără a fi solicitate.

Nerespectarea acestor prevederi legale se sancţionează cu amendă. Nu amenda trebuie să ne determine să respectăm aceste prevederi legislative, ci faptul că s-ar putea ca altă dată să fim noi cei care vom avea nevoie ca semenii noştri să respecte aceste prevederi!

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ