A N U N Ț P U B L I C


Musteţa Ioana şi soţul Musteţa Pantelemon, titular al PLANULUI URBANISTIC
ZONAL:
„ELABORARE PUZ – CONSTRUIRE SPAŢIU ADMINISTRATIV CU
GRUPURI SANITARE; SPĂLĂTORIE AUTO; PARCARE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”,
anunță publicul interesat, în conformitate cu H.G. Nr. 1076/2004, decizia etapei de
încadrare:
planul propus nu necesită evaluare de mediu și se supune procedurii de
adoptare fără aviz de mediu.

Decizia etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior,
nr. 73, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30, și vineri între orele 08.00-14.30, precum
și la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.
Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare
se depun la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în termen de 10
zile de la publicarea prezentului anunț.