Vrei să fii pompier?


Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin recrutează candidaţi interesaţi să intre în rândurile pompierilor militari.

În perioada următoare, va avea loc activitatea de recrutare a persoanelor interesate de admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne care pregătesc personal pentru unitățile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

La concursul de admitere – sesiunea 2017, sunt scoase la concurs următoarele locuri:

  • la Facultatea de Pompieri din Academia de Poliţie „A.I. Cuza” – 35 de locuri ofiţeri (bărbaţi), astfel:

33 de locuri – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (din care 1 loc pentru romi);

– 1 loc – Direcţia Generală Logistică din M.A.I.;

– 1 loc – Serviciul de Informaţii Externe.

Durata studiilor este de 4 ani.

  • la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – 225 de locuri (bărbaţi):

– subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 200 de locuri:

198 – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (din care 2 locuri pentru romi);

– 2 – Inspectoratul General de Aviaţie.

maistru militar auto – 25 de locuri:

19 – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;

– 3 – Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;

– 2 – Direcţia Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din MAI;

– 1 – Serviciul de Informaţii Externe.

Durata studiilor este de 2 ani.

De asemenea, candidații pot opta și pentru locurile scoase la concurs în cadrul instituțiilor de învățământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Activitatea de recrutare se realizează la sediile Inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov.

În cadrul concursului de admitere – sesiunea 2017, pentru candidaţii MAI se organizează următoarele etape:

a) etapa I: recrutarea candidaţilor – se realizează la unităţile care au recrutat candidaţii, respectiv examinarea medicală şi evaluarea psihologică;

b) etapa a II-a: selecţia candidaţilor recrutaţi (eliminatorie) – se realizează la instituţiile de învăţământ, respectiv contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice;

c) etapa a III-a: susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor – conform graficului/calendarului de desfăşurare a concursului, afişat pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.

Etapele de concurs sunt obligatorii, succesive şi eliminatorii, în condiţiile actelor normative în domeniul de referinţă. Etapele a II-a şi a III-a se desfăşoară potrivit calendarului admiterii stabilit de fiecare instituţie de învăţământ.

Cererile de înscriere/participare la sesiunea de admitere 2017 se depun de candidaţi pentru locurile MAI la unităţile de recrutare, până la următoarele date-limită:

a) 26 mai 2017 – pentru instituţiile de învăţământ superior (ale MAI, MApN) şi şcolile postliceale ale MApN;

b) 21 iulie 2017 – pentru şcolile postliceale ale MAI.

Formularele necesare înscrierii la concursul de admitere vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opţiuni.

Informaţii detaliate privind condiţiile, criteriile specifice de recrutare, componenţa dosarului de recrutare, înscrierea, etapele şi probele de concurs se pot obţine de pe site-ul www.isusemenic.ro, de la structura de resurse umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin, la nr. de tel. 0255/211213 și 0255/211214, şi de pe site-urile www.igsu.ro, www.academiadepolitie.ro, www.scoaladepompieri.ro.

Bogdan NAUM