ANUNŢ LICITAŢIE


CONSILIUL LOCAL SLATINA-TIMIŞ, cu sediul în localitatea Slatina-Timiş, nr. 32, judeţul Caraş-Severin, cod fiscal: 3227211, tel. 0255/260844, telefax: 0255/260899, e-mail: primaria@slatinatimis.ro, scoate la licitaţie pe termen de 40 de ani concesionarea a două parcele în suprafaţă totală de 2.399 mp teren, pentru amplasarea de centrale eoliene. Documentaţia de atribuire se poate procura de la sediul Primăriei Slatina-Timiş, având aceeaşi adresă şi număr de telefon ca şi Consiliul Local, contra sumei de 100 de lei, după aprobarea unei cereri scrise depuse în acest sens la secretariatul Primăriei.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 14.11.2011.

Data-limită de depunere a ofertelor este 24.11.2011, ora 10.

Adresa la care trebuie depuse ofertele este: PRIMĂRIA SLATINA-TIMIŞ, cu sediul în localitatea Slatina-Timiş, nr. 32, judeţul Caraş-Severin, cod fiscal: 3227211, tel. 0255/260844, telefax: 0255/260899, e-mail: primaria@slatinatimis.ro

Ofertele trebuie depuse într-un plic închis şi sigilat, având înăuntru un exemplar original al documentelor.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Slatina-Timiş, în data de 24.11.2011, ora 12.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Caraş-Severin, cu sediul în Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, tel. 0255/212800, telefax: 0255/211554.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei, Biroul Tehnic.

Anunţul licitaţiei a fost transmis spre publicare în data de 01.11.2011.

PRIMAR,

ROMA GHEORGHE