300


Numărul acesta de ziar este cel de al 300-lea al „Caraş-Severinului în 7 zile”.

E mult? E puţin?

Mult, dacă ne gândim că 6 ani în viaţa unui om şi, cu atât mai mult, a unui ziar, înseamnă o perioadă importantă de timp. Au fost publicaţii care şi-au înscris numele în istoria culturii şi presei româneşti după o apariţie de numai câţiva ani, şi chiar de numai câteva numere. Fireşte, calitatea publicistică şi conţinutul de idei le-au asigurat acestora, în primul rând, un asemenea loc.

Puţin, dacă judecăm că istoria şi cultura românească, viaţa de fiecare zi a ţării, a Banatului nostru Montan, în slujba cărora s-a aşezat dintru început „Caraş-Severinul în 7 zile”, reprezintă, şi ca timp, şi ca înţeles, un univers: universul inconfundabuil de gândire, de simţire şi de faptă, în faţa căruia talentul şi priceperea noastră rămân întotdeauna datoare.

Opera creatoare a bănăţenilor, din care facem parte, este mult mai vastă şi mai strălucitoare decât reuşim noi s-o prezentăm în fiecare număr.

Datoria faţă de realitatea românească istorică şi contemporană este totodată şi datorie faţă de toţi cititorii noştri din zonă, şi nu numai, care se simt legaţi prin rădăcini adânci de această realitate şi vor s-o cunoască. Scrisorile lor de îndemn şi mulţumire ne-au fost sprijin în munca noastră de fiecare zi.

Acum, la al 300-lea număr al publicaţiei şi împlinirea, în data de 6 noiembrie, a şase ani de la apariţia primului număr al ziarului, redactorul-şef al săptămânalului „Caraş-Severinul în 7 zile”, precum şi colaboratorii, pe care i-am simţit mereu în aceeaşi unitate de cuget şi simţire, sunt mulţumiţi să poată spune: am servit Istoria, Cultura şi Societatea, am servit Cititorul!

Doinel Puiu MĂRGINEANU