Ghidul dedicat IMM-urilor, în consultare publică


Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional în Regiunea Vest, anunță lansarea în consultare publică,  de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), a Ghidului solicitantului aferent unui nou apel de proiecte destinat finanțării întreprinderilor mici și mijlocii. Apelul urmează a fi lansat în cadrul Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Noul ghid lansat spre consultare stabilește criteriile care trebuie respectate pentru pregătirea proiectelor și se adresează întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban și întreprinderilor mijlocii din mediul rural, care respectă următoarele cerințe minime:

  • au desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare; astfel, o întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2019 trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 3 ianuarie 2018 (prima zi lucrătoare din anul 2018) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2018;  

  • au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.  

În comunicatul emis de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest se mai arată că proiectele trebuie să vizeze tipuri de activități precum:

  • construirea, modernizarea, extinderea spaţiilor de producţie/prestare de servicii;

  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

  • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;

  • investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. 

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 1 milion de euro și maximum 5 milioane de euro.

Ghidul supus consultării publice este disponibil pe site-ul programului http://www.inforegio.ro  și pe și pe site-ul ADR Vest, la link-ul: https://adrvest.ro/apeluri-in-consultare-publica/.

Observațiile și propunerile privind conținutul Ghidului pot fi transmise MDRAP prin email, la info@mdrap.ro, până la data de 23.11.2018.

În urma depunerii proiectelor în cadrul primului apel, a cărui perioadă pentru depunere s-a desfășurat între 23 februarie 2017 și 30 august 2017, au fost contractate 51 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 27,12 milioane de euro. Valoarea proiectelor contractate reprezintă 133,20% din alocarea financiară regională aferentă Apelului 1, se mai arată în respectivul comunicat.

Bogdan NAUM