Veşnicia s-a născut şi la Petnic


Marţi, 21 martie, în comuna Petnic a avut loc manifestarea desfăşurată sub genericul Ziua Crainei Bănăţene. În cursul dimineţii, simpozionul cu tema „Veşnicia s-a născut la sat” a reunit, ca de fiecare dată, cercetători aplecaţi spre frumuseţile culturii materiale (etnografiei), spirituale (folclorului) şi artei populare propriu-zise din întreg Banatul.

În deschiderea lucrărilor au luat cuvântul parlamentarul Ioan Tabugan, Ioan Ienea, preşedintele Asociaţiei „Craina Bănăţeană”, prof. dr. Vasile Mircea Zaberca, care a fost şi moderatorul acţiunii, şi prof. Petru Erimescu, sufletul manifestării. La simpozion au mai luat parte prof. dr. Adrian Ardeţ, prof. Avram Boţa, prof. Petru Erimescu, prof. Florina Fara, prof. Angelica Herac, ing. Ioan Liuţ, muzeograf Carmen Neumann, prof. Pavel şi Petru Panduru, Mihail Rădulescu, prof. dr. Vasile Mircea Zaberca, precum şi subsemnatul. Comunicările au abordat teme diverse, despre portul popular, obiceiurile strămoşeşti, muzica şi dansul popular etc.

În cea de a doua parte a zilei, Ansamblul „Semenicul” i-a delectat pe localnici şi invitaţi cu frumoasele şi neîntrecutele lor dansuri şi cântece populare.

Pentru ediţia de anul viitor, ediţie jubiliară, recomandăm organizatorilor: 1. publicarea într-un volum a lucrărilor ultimilor ani; 2. înscrierea la simpozion numai a celor care prezintă garanţia unei participari certe (la ediţia din acest an au fost prezenţi doar 12 din 24 de cercetători); 3. schimbarea datei ori a spaţiului de desfăşurare a lucrărilor simpozionului, care să asigure confortul necesar unei dezbateri de înaltă ţinută ştiinţifică.

Despre ospitaliatea localnicilor şi a principalilor organizatori nu avem decât cuvinte de laudă şi mulţumire.

Prof. dr. Dumitru JOMPAN