Un judeţ ieşit la pensie


În cadrul ultimei şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, reprezentanţii Casei Judeţene de Pensii au prezentat o informare privind modul de soluţionare a dosarelor de pensionare şi a cererilor de recalculare depuse în anul 2018.

Astfel, anul trecut au fost înregistrate 3.401 cereri de înscriere la pensie, din care au fost soluţionate 3.391. În ceea ce priveşte trecerea din oficiu la pensia pentru limită de vârstă, au fost soluţionate 1.206 cazuri, se arată în informare.

Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei. La recalcularea pensiilor anticipate şi anticipate parţiale, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, se calculează punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adăugate potrivit legii şi se menţine procentul de diminuare, luat în calcul la stabilirea pensiei anticipate parţiale.

În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, operează modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

La cererea persoanelor interesate, pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea iniţială a drepturilor de pensie.

Recalcularea se face la cererea persoanei interesate, care, până în luna depunerii cererii, inclusiv, nu a îndeplinit condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, iar drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la Casa Județeană de Pensii Caraș-Severin, în evidenţele căreia se află dosarul de pensie al solicitantului.

De asemenea, pensia poate fi recalculată, la cerere, în cazul depunerii unor declaraţii rectificative, de natură a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia.

Drepturile de pensie rezultate în urma recalculării se stabilesc şi se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

Astfel, în cursul anului 2018, au fost înregistrate 5.580 de cereri de recalculare a pensiei, fiind soluţionate 5.473.

În 31 decembrie 2018, în evidenţa Casei Judeţene de Pensii se aflau 79.124 de pensionari/beneficiari (PAS+ţărani+legi speciale), astfel: pensii limită de vârstă şi anticipate – 53.033, pensia medie fiind de 1.226 de lei, din care pensii pentru limită de vârstă 51.606 , pensii anticipate fiind 1.427, din care simple – 237 şi parţiale – 1.190; pensii de boală – invaliditate 8.703, pensia medie fiind de 717 lei; pensii de invaliditate gradul I – 824, pensii de invaliditate gradul II – 3.417 şi pensii de invaliditate gradul III – 4.462; pensii de urmaşi – 10.850, pensia medie fiind de 599 de lei; pensii în domeniul agriculturii (ţărani) – 1.574.

Numărul total al solicitărilor de pensie comunitară de către lucrătorii migranţi, înregistrat la Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin în anul 2018, a fost de 364, din care au fost soluționate 237, se mai arată în respectiva informare.

Mădălina DOMAN