Un izbuc de tenacitateNote de lectură de Ioan KALEVE
a) Eul, ca depozitar
Despre scrierile lui Romulus Pârvu am scris, acum doi ani, un „semnal editorial”, cu referire la un volum de proză, ce oscila între o cronică de familie; un memorial profesional; o cronică istorică și… romanul care trebuia să dea sinteza literară adecvată, pe care am relevat-o atunci drept… necesară și integratoare.
Iată că Romulus Pârvu ne uimește cu acel colos de experiență, istorică și personală, seriată de data aceasta pe trei registre de textualizare, în care decontează o imensă experiență existențială și actorială:
1.) „Album de familie”, 2019, Editura David Press Print, Timișoara; cu text și documente fotografice, de epocă și de familie; unic prin bogăție și ținută;
2.) „În spatele ecranului vieții”, 2018, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila; documentar de epocă;
3.) „Necuvântătoarele”, 2018, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila; o cronică profesională, ca un frumos excurs memorialistic, al unui doctor veterinar, pe care eu l-am cunoscut potrivit celebrității sale, în Caransebeș și zonă. Este, sensibil, developată textual… pasiunea și dăruirea întru inocenta sferă zoologică a delicatelor „necuvântătoare” domestice… În fapt, cartea redă chiar poezia performanței binelui și a excepționalității, în lumea fratelui meu existențial… animalul domestic, cu scene de o rară căldură sufletească, sub binecuvântarea talentului dăruirii…
4.) Pentru mine, surpriza este însă romanul autobiografic: „Nouă decenii într-un roman”, 2018, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila;
b) Romanul biografic, un… documentar…
Revenind asupra scrierilor autorului caransebeșean, mi-am clarificat, mie însumi, unele principii și criterii de valorizare textuală…
În fapt, este problema mea că refuz tiparul canonic de roman, cel cu scriere frumos ticluită, însă împănată cu „făcături” estetice și, mai ales, ideologice!…
Este problema mea de a aprecia, cu sinceră aderență de cititor, romanul-document, singurul care îmi pare că nu îmi irosește gustul, timpul și… banii!…
Asta este: m-am săturat de containere textuale cu fabulații ideologice și cu speculații și strategii de aranjamente textuale!…
Depășitoare în raport cu stricta literaritate, îmi pare sinceritatea estetică, drept responsabilitate a spunerii! Aș zice că revenirea la eposul conținutist mă impresionează mai mult decât aranjamentul literar-estetist!
Or, elaborat stilistic fără o grijă prea mare pentru montajul estetico-textual, romanul autobiografic al autorului Romulus Pârvu îmi pare un fapt cultural memorabil, ca o colosală îngemănare epică a unei pasiuni de o viață pentru frumos! Este ca o adiere tomnatică de memorialistică; hronic profesional și de epocă; de nostalgie și liricitate întru Frumos, sub formele sale textuale și existențiale în genere! Este un epos integral, cizelat de gustul aristocratic, provenit din familie și iluminat de o delicată și abnegată consoartă…
Cred, iată, că un extras de candidă sinceritate; de impresii și experiențe sufletești memorabile, pot da un text sensibilizant, el însuși memorabil, nu doar pentru apropiați, ci și pentru comunitatea artistică și literară!
Cred că este un roman-document care trebuie lecturat!…