Transal Urbis, cu cărţile pe faţă


În cadrul recentei şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, a fost făcută o informare cu privire la activităţile de salubrizare desfăşurate în localităţile urbane, precum şi referitoare la amenajarea punctelor de colectare.

Astfel – se arată în document –, S.C. Transal Urbis S.R.L. Caransebeş este operatorul de salubritate concesionar al acestui serviciu, societatea având ca acţionar unic Consiliul Local al municipiului Caransebeş.

Activităţile efectiv derulate de Transal Urbis sunt: colectarea deşeurilor municipale şi asimilate; transportul deşeurilor; colectarea deşeurilor reciclabile (hârtie, carton, materiale plastice, sticlă, doze de aluminiu); colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.); salubrizarea căilor şi a spaţiilor publice; curăţarea zăpezii de pe spaţiile publice (mai puţin cele carosabile); coşerit.

De asemenea, societatea este autorizată prin licenţa de operare să execute lucrări de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie.

Din punct de vedere al dotării tehnice, Transal Urbis dispune de 3 autogunoiere compactoare a câte 10 m.c., o autogunoieră compactoare de 16 m.c., autoutilitară N3 cu cârlig dotată cu 10 bene de transport de câte 7,5 m.c., două prese pentru balotarea materialelor reciclabile, platformă pentru sortarea şi balotarea materialelor reciclabile, un autocamion de 4 tone, autoutilitară Dacia Logan, un încărcător frontal tip Fadromă, două automăturătoare, două aspiratoare portabile cu motor termic, o freză pentru curăţarea zăpezii de pe căile pietonale (motor termic).

Activitatea de salubrizare desfăşurată pe raza municipiului a fost facilitată odată cu demararea proiectului „Gestionarea deşeurilor la nivelul municipiului Caransebeş”, implementat prin intermediul fondurilor PHARE în anul 2008.

Colectarea deşeurilor municipale din cartierele de blocuri şi din alte câteva zone ale municipiului se face în punctele de colectare special amenajate, unde sunt amplasate platforme betonate şi împrejmuite cu sârmă pe trei laturi. În Caransebeş există 68 de astfel de puncte de colectare, dotate cu două până la şase containere de tablă, a câte 1,1, m.c, în vederea colectării deşeurilor menajere. Platformele sunt îngrijite zilnic, pentru a se evita poluarea perimetrului din apropierea acestora.

Toţi utilizatorii din municipiul Caransebeş şi din localitatea Jupa, deţinători de imobile individuale, au fost dotaţi pentru colectarea deşeurilor cu pubele de 0,12 m.c., se mai arată în informarea citită în cadrul şedinţei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin.

Pentru colectarea deşeurilor municipale, instituţiile de învăţământ au fost dotate cu containere de tablă de 1,1 m.c. şi cu pubele de 0,24 m.c.

Pentru colectarea selectivă a deşeurilor, majoritatea punctelor de colectare amintite au fost echipate cu câte 2-3 containere de plastic de 1,1 m.c. pentru hârtie- carton, respectiv pentru materiale plastice. În vederea îmbunătăţirii procesului de colectare selectivă, dotarea platformelor a continuat şi în anul 2014, S.C. Transal Urbis S.R.L. achiziţionând containerele necesare dotării punctelor de colectare.

Grădiniţele, şcolile şi liceele din municipiu au fost dotate, în scopul colectării selective, cu pubele de 240, 120 şi 60 de litri.

Activitatea de colectare a deşeurilor municipale se desfăşoară continuu, 7 zile pe săptămână. Ulterior, aceste deşeuri sunt transportate la depozitul din Reşiţa, conform contractului încheiat între S.C. Transal Urbis S.R.L. şi S.C. Green Ecobauer S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile (hârtie, carton, plastic, folie aluminiu şi sticlă) se face în prima şi a treia săptămână a lunii, prin sistemul ,,din uşă în uşă”, conform unui program stabilit pe zile şi străzi, program transmis tuturor utilizatorilor la începutul anului.

Depozitarea şi sortarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje se face pe platforma special amenajată, în perimetrul fostei haldine, dotată cu presă de balotare şi spaţiu pentru depozitarea baloţilor în vederea valorificării acestora.

Alături de procesul de colectare selectivă a ambalajelor şi deşeurilor de hârtie, carton, metal şi sticlă, S.C. Transal Urbis S.R.L. colectează şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.), acestea fiind depozitate în interiorul sediului, într-un spaţiu amenajat special pentru aceste echipamente.

Colectarea deşeurilor municipale din construcţii, dar şi a celor biodegradabile, se face prin intermediul autoutilitarei N3. Ulterior, deşeurile din construcţii sunt folosite pentru îmbunătăţirea drumurilor agricole, iar cele biodegradabile sunt depuse în incinta Serviciului Public de Întreţinere şi Reparaţii Caransebeş, la Sera municipiului, în vederea compostării.

În perioada de iarnă, lucrătorii societăţii degajează zăpada din spaţiile publice centrale, de pe trotuarele de acces spre zonele de blocuri şi de pe traseele de acces spre instituţiile de învăţământ, Primărie, Judecătorie ş.a., se mai arată în respectiva informare.

Curăţarea coşurilor imobilelor se face în baza unui abonament anual, conform unui program (evidenţă în registrul de coşerit), sau la orice solicitare înregistrată la secretariatul societăţii.

În cursul anului 2014 s-au colectat în total 6.413,63 tone de deşeuri municipale, din care 1.271,76 tone au fost materiale reciclabile. Activitatea de salubrizare întreprinsă de societate în anul 2014 a decurs bine, dată fiind cantitatea de deşeuri reciclabile în creştere faţă de anul precedent, datorită îmbunătăţirii procesului de colectare selectivă.

În ciuda eforturilor depuse de societate, apar câteva aspecte care afectează negativ activităţile întreprinse. Astfel în conformitate cu HG Nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, precum şi a Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, trebuie redusă cantitatea de deşeuri menajere depozitate şi implicit să crească cantitatea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, însă operaţiunea este îngreunată de lipsa de interes a cetăţenilor. De asemenea, mai sunt încă cetăţeni şi administratori de societăţi comerciale care refuză sau evită încheierea contractelor de salubritate, sau nu achită debitele şi, implicit, aruncă deşeurile de toate categoriile la întâmplare, poluând mediul. O altă problemă cu care se confruntă societatea de salubrizare este aceea că asociaţiile de proprietari raportează incorect numărul de locatari din blocuri sau nu achită facturile.

Colectarea selectivă a deşeurilor este problematică, administratorii de societăţi comerciale încalcând permanent regulile. La rândul lor, cetăţenii, deşi pot să predea materialele reciclabile la poarta imobilului propriu, nu separă materialele, iar containerele destinate colectării materialelor reciclabile de pe platformele special amenajate sunt deseori pline cu deşeuri menajere. În locurile unde containerele sunt folosite corect, materialele selectate de cetăţeni nu mai ajung să fie preluate de către societate, acestea fiind sustrase de diferiţi indivizi, pentru a le vinde.

Un alt aspect dezamăgitor constă în faptul că, în ciuda eforturilor de întreţinere, platformele de colectare sunt tot mai avariate, containerele de metal sunt îndoite ori rupte, containerele de plastic folosite în vederea colectării selective sunt deseori rupte (chiar au fost incendiate), plasa de sârmă ce înconjoară platforma este deteriorată, iar stâlpii de susţinere sunt dărâmaţi, iar pe alocuri lipsesc.

Toate aceste neconformităţi îngreunează procesul de colectare a deşeurilor, ridică costurile societăţii şi duc la neîndeplinirea ţintelor de reciclare şi de reducere a cantităţii de deşeuri ce ajung la groapa de gunoi.

În acest sens, S.C. Transal Urbis S.R.L. întreprinde activităţi de reparare a platformelor, de dotare a acestora, de informare a cetăţenilor în legătură cu importanţa reciclării deşeurilor, ba chiar s-a optat pentru neridicarea deşeurilor menajere în cazul în care acestea nu erau selectate, însă s-a ajuns la concluzia că nici această soluţie nu duce la rezolvarea problemelor.

Bianca METEŞ