Cărăşenii, înarmaţi până-n dinţi


În prezent, în judeţul Caraş-Severin sunt înregistrate 52 de persoane juridice deţinătoare de arme, care posedă 859 de arme cu destinaţia de pază şi autoapărare, şi 2.456 de persoane fizice, care deţin un număr de 3.345 de arme letale şi neletale. În cursul anului trecut s-au eliberat 403 autorizaţii pentru procurarea de arme letale sau neletale, precum şi 163 de permise tip B şi 21 de permise tip A. Tot în 2010, au fost emise 78 de dispoziţii de anulare, retragere sau suspendare a dreptului de port şi folosire a armelor. (C. Senco)

În cursul anului 2010, activitatea Serviciului Arme, Explozibili şi Substanţe Periculoase (A.E.S.P.) s-a desfăşurat conform sarcinilor şi obiectivelor din Strategia de Modernizare a Poliţiei Române – Direcţia A.E.S.P.

În perioada analizată, s-a avut în vedere îmbunătăţirea imaginii serviciului şi implicit a instituţiei, sens în care s-a pus un accent deosebit pe linia activităţii de deservire a populaţiei.

S-au executat un număr de 127 de acţiuni cu efective lărgite, pe linia respectării regimului legal al armelor, muniţiilor şi vânătorii, precum şi un număr de 617 controale la persoanele fizice şi juridice autorizate pe această linie. La unele din aceste activităţi au fost angrenaţi şi specialişti din cadrul A.J.V.P.S. Caraş-Severin, ai Direcţiei Silvice, Gărzii de Mediu sau ai altor instituţii cu atribuţiuni pe această linie.

În prezent, pe raza de competenţă există 52 de persoane juridice deţinătoare de arme, care posedă un număr de 859 de arme cu destinaţia pază şi autoapărare, şi 2.546 de persoane fizice deţinătoare a 3.345 de arme letale şi neletale.

În perioada supusă analizei s-au desfăşurat şi acţiuni pe linia materialelor explozive, cea mai importantă fiind acţiunea naţională „Foc de artificii 2010/2011”, pentru verificarea legalităţii desfăşurării operaţiunilor cu obiecte pirotehnice, de către persoanele fizice şi juridice, în perioada Sărbătorilor de iarnă 2010/2011.

În afara executării sarcinilor prevăzute în cadrul acestor acţiuni naţionale, s-au mai executat un număr de 55 de acţiuni şi un număr de 73 de controale la persoanele fizice şi juridice autorizate în baza Legii 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare. La o parte din aceste activităţi au fost angrenaţi şi specialişti din cadrul I.T.M. Caraş-Severin, I.S.U. Semenic, A.D.R. şi A.R.R. Caraş-Severin şi ai Gărzii de Mediu Caraş-Severin.

Pe linia obiectelor artizanale de distracţie, pe bază de amestecuri pirotehnice, există în evidenţe un număr de 6 societăţi comerciale autorizate să comercializeze produse pirotehnice din clasele I – II , din care două societăţi sunt autorizate pentru clasele I – IV şi care execută şi jocuri de artificii.

S-au eliberat, în perioada supusă analizei, un număr de 403 autorizaţii pentru procurare de arme letale sau neletale supuse autorizării, 163 de permise tip ,,B” şi 21 de permise tip ,,A”.

De asemenea, în primele nouă luni ale anului trecut, s-au emis 78 dedispoziţii de anulare, retragere sau suspendare a dreptului de port şi folosire de arme şi muniţii.

În urma executării activităţilor specifice, la nivel de judeţ au fost constatate 322 de infracţiuni la regimul armelor, materialelor explozive şi al substanţelor periculoase, faţă de 196 în perioada similară a anului 2009, rezultând astfel o creştere de 64,30 procente.

Din acestea, 41 de infracţiuni (31 la regimul armelor şi muniţiilor, trei la regimul materialelor explozive, două la regimul substanţelor periculoase şi cinci la regimul braconajului cinegetic) au fost constatate de subunităţile teritoriale.

Diferenţa de 281 de infracţiuni, faţă de 160, descoperite în perioada similară a anului 2010 (+ 76,63 la sută), a fost constatată de către lucrătorii Serviciului A.E.S.P.

Complementar acestor activităţi, au fost ridicate în vederea confiscării mai multe bunuri care provin din infracţiuni sau din alte acte de încălcare a legislaţiei pe linie de arme, muniţii, materiale explozive, substanţe periculoase şi produse de uz fitosanitar.

În perioada supusă analizei, lucrătorii Serviciului A.E.S.P. au soluţionat un număr de 190 de infracţiuni, faţă de 84, în perioada similară a anului 2010, rezultând astfel un plus de 126,20 la sută. În urma desfăşurării acestor activităţi, au fost învinuite 61 de persoane, faţă de 37, rezultând un plus de 64,85 de procente.

Cu ocazia desfăşurării activităţilor specifice pe linie de arme, explozivi şi substanţe periculoase, s-a reuşit, în mare măsură, prevenirea evenimentelor negative şi stăpânirea situaţiei operative.

Carmen SENCO