Timişul prieteniei


În vederea implementării Proiectului „Crearea unei ambianţe prietenoase între tineri de-a lungul râului Timiş Rock-n River”, Consiliul Local din Caransebeş a aprobat încheierea unui parteneriat între Primăria municipiului şi Primăria din Pancevo, Serbia. Proiectul se derulează în cadrul programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia. Potrivit acestuia, Primăria Caransebeş va avea propriul său buget, finanţat 85 la sută din fonduri ale Uniunii Europene, 13 procente vor proveni din fonduri guvernamentale, iar două procente va fi contribuţia proprie, alocată de la bugetul local. Parteneriatul cuprinde un concert rock şi un schimb de experienţă între tinerii din ambele localităţi. Dacă proiectul va fi aprobat, Primăria Caransebeş va primi finanţare pentru realizarea studiului de fezabilitate în vederea amenajării unui Centru de tineret în Parcul de agrement Teiuş. (C. Senco)