Antreprenoriat social pentru rromi, la Caransebeş


Caransebeşul este una dintre cele 150 de localităţi din ţară care vor beneficia de sprijin pentru înfiinţarea unor grupuri de iniţiativă care să dezvolte activităţi în domeniul antreprenoriatului social. Selecţia a fost făcută de Asociaţia Partida Rromilor din România, iar măsura a fost adoptată ca urmare a excluziunii sociale, a lipsurilor şi sărăciei care afectează cetăţenii acestei etnii.

În acest sens, Primăria municipiului Caransebeş a încheiat un parteneriat cu recent-înfiinţata Partidă a Rromilor ,,Pro Europa”, în vederea realizării unui Centru de Resurse pentru Antreprenoriat Social. Această structură va dezvolta activităţi pentru crearea de noi locuri de muncă în localitate, precum şi pentru atragerea de fonduri necesare înfiinţării şi dezvoltării de întreprinderi şi cooperative ale economiei sociale. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European „Investeşte în oameni”, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6 – ,,Promovarea incluziunii sociale”. (C. Senco)