Teregova – Premiul I la Festivalul-concurs „Tata Oancea”


Unul dintre cele mai valoroase evenimente culturale care se organizează cu regularitate în Banatul de Munte îl reprezintă Festivalul de creaţie şi interpretare a poeziei în grai „Tata Oancea”, de la Bocşa. Aşa cum se poate constata din modul de organizare, sunt definitorii pentru manifestarea care poartă pecetea creatorului de literatură dialectală Petru E. Oancea (1881-1973), atât obiectivul imediat, adică valorificarea şi stimularea creatorilor şi a interpreţilor de poezie dialectală, copii şi adulţi, cât şi ţinta pe termen lung, care o constituie conservarea şi promovarea graiului bănăţean.

Tudor Arghezi spunea că ceea ce trebuie să-i învăţăm pe tineri este felul cum „să-şi păstreze inocenţa sufletească, rămânând solidari cu poporul şi pământul lor”. Privind dintr-o asemenea perspectivă, participarea la Festivalul de creaţie şi interpretare a poeziei în grai este un mod de a face educaţie. Înainte de toate, copilul poate astfel conştientiza că „vorba de acasă”, graiul bunicilor şi al părinţilor, este o comoară care trebuie păstrată la fel ca o moştenire fără de preţ, că a te exprima în dialect nu este o ruşine, ci o formă de a mărturisi profund despre tine, despre spaţiul şi identitatea ta istorică.

Din sursele oficiale cunoaştem că la cea de-a XXXVIII-a ediţie a Festivalului-concurs Tata Oancea, au fost înscrişi 146 de concurenţi din 15 grădiniţe, 3 şcoli primare, 14 şcoli gimnaziale, 3 colegii naţionale, 4 licee (în total 39 de unităţi de învăţământ din Caraş-Severin, Timiş şi Arad), iar în concurs nu s-au prezentat 9 concurenţi.

Liceul Tehnologic „Sfântul Dimitrie” din Teregova s-a prezentat cu patru elevi din ciclul gimnazial – Andrei Banda, Anca Berzescu, Patricia Voichiţa Grozăvescu, Cristian Ioan Ianoşiga, şi doi profesori coordonatori – Ioana Delia Banda şi Gabriela Violeta Bica. Elevul Andrei Banda, din clasa a V-a, a recitat pe scena festivalului poezia „Capra veşinului”, iar eleva Anca Berzescu, din clasa a VIII-a, poezia „Stai măi mereuţ, părince!”, ambele din creaţia cunoscutului poet, publicist şi epigramist Sorin Olariu. Ceilalţi doi elevi, Patricia Voichiţa Grozăvescu, din clasa a VI-a, şi Cristian Ioan Ianoşiga, din clasa a VII-a, au recitat în grai, în premieră, pe scena Festivalului de la Bocşa, două poezii – „Balada aurului”, respectiv „Vatra focului”, al căror autor este un poet teregovean, regretatul Simion Grozăvescu, zis Uica Simion Roman.

Distinsul juriu al festivalului, format din specialişti în folclor, a apreciat talentul, prezenţa scenică, autenticitatea costumului şi a repertoriului, acordând Premiul I elevului Cristian Ioan Ianoşiga. De altfel, toţi participanţii au fost recompensaţi de organizatori, în mod special de Casa de Cultură din Bocşa, cu daruri, diplome de participare şi multă ospitalitate.

Prof. Gabriela BICA