Se mai fură în pădure, dar nu chiar ca-n codru


În ultima ședință a Comisiei de Dialog Social, a fost prezentată o informare privind activitățile desfășurate de Garda Forestieră Județeană Caraș-Severin și Direcția Silvică a Județului, pentru respectarea legislației silvice, deficiențele constatate, precum și măsurile luate pentru asigurarea eliminării acestora.

Garda Forestieră Judeţeană Caraş-Severin – s-a spus în cadrul întâlnirii – îşi desfășoară activitatea cu un număr de 14 inspectori, dintre care 3 cu activitate de implementare şi 11 cu activitate de control în aplicarea regimului silvic.

Pentru a se înțelege mai bine situația, să spunem că suprafaţa totală a pădurilor în Caraș-Severin este 414.980 de hectare, ceea ce înseamnă 49% din suprafața județului, media pe ţară fiind de 26%, iar cea europeană de 32%.

Structura proprietăţii fondului forestier din Caraş-Severin este următoarea: 342.232 de hectare sunt fond forestier proprietate publică a Statului Român, administrat de Direcţia Silvică Caraş-Severin şi de I.N.C.D.S. ,,Marin Drăcea” O.S.E. Caransebeş, 46.749 de hectare sunt proprietate a unităţilor administrative-teritoriale, iar 25.999 de hectare – proprietate a persoanelor fizice şi juridice. Din total 4%, adică 13.400 de hectare, reprezintă păduri proprietate a persoanelor fizice, cu 12.982 de proprietari, media fiind de 1,03 hectare/proprietar.

Suprafaţa fondului forestier a judeţului este administrată prin 20 de Ocoale silvice, dintre care 18 Ocoale de stat şi două Ocoale silvice private. Suprafaţa fondului forestier proprietate a Statului Român este de 342.232 de hectare, 83% din total, și este administrată de Direcția Silică Caraş-Severin şi de O.S.E. Caransebeş.

Din aceste păduri se pot recolta anual 1,03 milioane de metri cubi de lemn, conform prevederilor amenajamentelor silvice, constituind o importantă resursă în economia judeţului. În ultimii 10 ani nu s-a recoltat mai mult lemn decât posibilitatea prevăzută prin amenajament.

În anul 2015 s-au recoltat 827.000 de metri cubi, faţă de 1,03 milioane de metri cubi prevăzuţi ca posibilitate de recoltare, ceea ce reprezintă 80% din cantitate.

Din totalul acestei posibilități, tăierile ilegale constatate în 2015 reprezintă 0,7%, iar ca volum raportat la hectarul de pădure reprezintă 0,01 metri cubi.

În cursul anului 2015, până la finele lunii octombrie s-au efectuat controale de fond în pădurile proprietate a Statului, proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi în cele proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice. Prin acestea, s-a urmărit respectarea regimului silvic şi identificarea arborilor tăiaţi ilegal, precum şi recuperarea prejudiciilor aduse pădurii.

Astfel, la Direcția Silvică Caraş-Severin se constată o creştere de 2,2 ori a volumului arborilor tăiaţi ilegal faţă de 2014 (1.822 de metri cubi în 2014 şi 4.179 de metri cubi în 2015). Această creştere abruptă este justificată prin controalele de fond efectuate la Ocolul Silvic Bocşa Română, unde s-au găsit tăieri ilegale nejustificate în volum de 1.722 de metri cubi, și la Ocolul Silvic Reşiţa, în volum de 378 de metri cubi.

Numărul total al inspecţiilor a crescut în 2015 cu 20% faţă de 2014, iar ca volum se constată o scădere la jumătate faţă de anul 2014, respectiv 7.200 de metri cubi, faţă de 15.900 în 2014.

Scăderea volumului arborilor tăiaţi ilegal la jumătate faţă de 2014 se justifică prin faptul că în anul 2014 s-a constatat o tăiere ilegală de 9.500 de metri cubi la Ocolul Silvic Păltiniş, într-o pădure privată.

S-a constatat că aproape 89% din volumul arborilor tăiaţi ilegal se găsesc în pădurile private care nu au contract de administrare cu o structură silvică.

Bogdan NAUM