Din grijă pentru vârsta a treia


Recent, Palatul Administrativ din Reşiţa a găzduit Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, unul dintre punctele aflate pe ordinea de zi vizând o informare referitoare la activităţile desfăşurate de către primăriile localităţilor urbane în domeniul asistenţei sociale acordate persoanelor vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi, propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi, precum şi măsurile luate pentru funcţionarea Cantinelor de Ajutor Social.

Astfel – se arată în respectivul document –, asistenţa socială acordată persoanelor vârstnice şi a celor cu dizabilităţi se realizează prin servicii şi prestaţii sociale.

Nevoile acestor persoane se evaluează pe baza datelor cu privire la afecţiunile ce necesită îngrijire specială, a capacităţilor de a se gospodări, a condiţiilor de locuit, precum şi în funcţie de asigurarea veniturilor minime pentru satisfacerea nevoilor curente ale vieţii.

În ceea ce priveşte Caransebeşul, în subordinea Consiliului Local al municipiului funcţionează Serviciul Public de Asistenţă Socială, care are ca principal obiectiv protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.

Prin activitatea specifică desfăşurată, Serviciul Public de Asistenţă Socială şi-a îndreptat atenţia pentru a acorda ajutor persoanelor vârstnice care, în această perioadă, se confruntă într-un număr însemnat cu numeroase neajunsuri.

Astfel, un număr de nouă persoane vârstnice beneficiază de venitul minim garantat acordat în baza Legii Nr. 416/2001, care primesc şi subvenţii pentru încălzirea cu lemne şi gaze pe perioada de iarnă, iar la Cantina pentru ajutor social se asigură în permanenţă masa de prânz şi pentru persoanele vârstnice beneficiare de ajutor social.

O altă categorie o constituie persoanele cu handicap grav, din totalul de 248 aflate în evidenţă, 80 fiind persoane vârstnice, cărora, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială din Caransebeş li se asigură asistent personal şi plata salariilor sau indemnizaţiilor lunare.

De asemenea, pentru persoanele vârstnice beneficiare de ajutor social şi care nu au avut familie sau posibilităţi materiale pentru achitarea cheltuielilor băneşti în caz de deces, prin grija Serviciului Public de Asistenţă Socială s-a asigurat înmormântarea acestora prin atribuirea unui loc de veci în cimitir şi suportarea costurilor privind procurarea sicriului cu articolele necesare, a transportului şi înhumarea celor decedaţi, iar în cazul pensionarilor s-au recuperat cheltuielile din ajutorul de deces primit ulterior de la Casa Judeţeană de Pensii.

Primăria municipiului Caransebeş s-a implicat şi în dezvoltarea serviciilor socio-medicale instituţionalizate oferite prin Căminul pentru Persoane Vârstnice din localitate, pentru care Serviciul Public de Asistenţă Socială a întocmit fişele socio-medicale necesare, astfel că la această dată beneficiază de serviciile Căminului un număr de 30 persoane, capacitatea maximă a aşezământului fiind de 50 de locuri. Cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, conducerea Căminului, cu sprijinul Primăriei, Consiliului Judeţean şi al Episcopiei Caransebeşului, a organizat un program artistic. De asemenea, persoanele care beneficiază de serviciile acestui Cămin sunt implicate în diferite activităţi, cum sunt cele legate de confecţionarea mărţişoarelor sau a felicitărilor de Paşte sau Crăciun.

În anul 2014 s-a continuat parteneriatul cu Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara, pentru susţinerea proiectului „Centrul de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu”, şi cu Fundaţia umanitară „Inimă către Inimă”. În cadrul acestor proiecte, activitatea constă în asigurarea de alimente, lemne, îmbrăcăminte pentru un număr de 28 persoane, unui număr de 20 persoane vârstnice li se asigură îngrijire la domiciliu de două ori pe săptămână.

Prin Cantina de Ajutor Social din subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială, se asigură masa pentru un număr de 68 de persoane, dintre care opt sunt persoane vârstnice.

Bianca METEŞ