Serviciile Primăriei, mai eficiente 1


Consiliul Local Caransebeş a aprobat recent documentaţia referitoare la „Studiul privind revizuirea, dezvoltarea, optimizarea structurilor care gestionează serviciile publice din cadrul Primăriei Caransebeş”, studiu realizat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii şi a timpului de furnizare a serviciilor publice de către Primăria Caransebeş, prin implementarea informatică a Ghişeului unic cu registratură electronică şi gestiune de documente”.

Acest studiu analizează serviciile publice furnizate cel mai des de administraţia municipiului, respectiv relaţii cu publicul, secretariat, urbanism, juridic, stare civilă, achiziţii publice, identificând modul în care acestea funcţionează, cum se prelucrează datele şi cât de rapid sunt furnizate informaţiile către beneficiari. Potrivit unui Referat al managerului de proiect, Gabriela Bănăduc, analiza duce la elaborarea unui plan de măsuri organizatorice şi la implementarea unui sistem informatic de registratură electronică şi gestiune de documente, care să conducă la creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate. În acelaşi timp, măsura duce la promovarea societăţii informaţionale care să permită localnicilor efectuarea unui salt tehnologic. (C. Senco)