Seri duhovniceşti la Teregova


În săptămâna a treia din Postul Sfintelor Paşti, enoriaşii Parohiei Ortodoxe „Sfântul Mare Mucenic Dimitirie” Teregova, Protopopiatul Caransebeş, au avut bucuria de a lua parte la un program special de rugăciune şi meditaţie religioasă, organizat de preoţii slujitori ai bisericii din localitate. La chemarea părintelui paroh Simion Bica, a părintelui Ioan Smultea, împreună slujitor şi profesor de religie, credincioşi de toate vârstele au venit în număr impresionant în sfântul lăcaş, pentru a asculta şi a pătrunde cuvântul Sfintei Scripturi.

La ceas de rugăciune, toţi cei care au ales să renunţe câteva momente la rutina cotidiană pentru a face „lucrarea sufletului”, după slujbele de seară, au primit sfat bun despre cum să-şi potrivească propria voinţă în armonie cu rânduiala lui Dumnezeu. Învăţăturile duhovniceşti au fost împărtăşite credincioşilor de mai mulţi slujitori ai sfântului altar, invitaţi în mijlocul obştei teregovene de părintele paroh.

În debutul acestei perioade speciale, Pr. Ioan Ponoran, de la Parohia Feneş, a abordat tema „ascultării”, pornind de la exemplele din textele Vechiului şi Noului Testament, pentru ca apoi să arate rolul şi semnificaţiile acestei virtuţi în contemporaneietate. Pr. Vasile Dragomir, de la Parohia Slatina-Timiş, continuând oarecum tema din seara precedentă, a rostit un cuvânt despre valoarea „exerciţiului ascultării”, adevărată cale a omului de refacere a legăturii spirituale cu Dumnezeu, Cel faţă de care au greşit protopărinţii noştri, Adam şi Eva, prin păcatul neascultării.

În seara de miercuri, după săvârşirea Paraclisului Maicii Domnului, Pr. Cristian-Matei Vulpeş, de la Parohia Armeniş, a vorbit despre importanţa relaţiei noastre cu Dumnezeu şi dobândirea liniştii sufleteşti. În seara de joi, Pr. Simion Bica, de la Parohia Teregova, s-a oprit asupra pericolului „ispitei”, a surselor acesteia şi a „armelor duhovniceşti” de luptă împotriva tentaţiilor care ne înconjoară. Pentru a birui ispita, asimilată nenumăratelor obstacole care intervin atunci când vrem să facem binele, părintele Bica a îndemnat la priveghere, rugăciune şi muncă.

Pentru cea de-a cincea întâlnire din programul dedicat catehizării din Postul Mare, a fost invitat Protosinghelul Onufrie Ocu, de la Schitul „Înălţarea Sfintei Cruci” Petroşniţa. După citirea Acatistului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, părintele Onufrie a vorbit despre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ca mijlocitoare a rugăciunilor credincioşilor către Dumnezeu, dar şi despre necesitatea şi însemnătatea Postului.

Chemaţi să ne apropiem mai mult de cele sfinte, pe parcursul serilor duhovniceşti am avut bunul prilej de a reflecta asupra fiinţei noastre şi a constata starea raportului cu Dumnezeu. În absenţa unei comunicări sincere, constante, cu Divinitatea, nu vom reuşi să dobândim înţelepciunea şi harul înţelegerii sensului vieţii noastre pământeşti. Privind din această perspectivă, întâlnirile catehetice sunt împrejurări oportune pentru aflarea unor răspunsuri la întrebările care ne frământă conştiinţa, adăugând astfel un plus duhovnicesc în „lucrarea sufletului” nostru.

Gabriela-Violeta BICA