Şedinţa ordinară a Adunării Eparhiale a Episcopiei Caransebeşului


Sâmbătă, 5 februarie 2011, la Reşedinţa episcopală din Caransebeş, a avut loc şedinţa Adunării Eparhiale a Episcopiei Caransebeşului. Deschiderea sesiunii s-a făcut prin săvârşirea slujbei de Te Deum, de către un sobor de preoţi, în Sala de festivităţi ,,Episcop Elie Miron Cristea” a Centrului Eparhial.

După săvârşirea slujbei, părintele Alin Câmpean, consilier administrativ-bisericesc, a dat citire raportului general pe anul 2010, dimpreună cu darea de seamă pe acelaşi an. Sfinţia Sa a prezentat şi un fotoreportaj, dar şi un material video despre activitatea eparhiei în anul precedent.

În raportul citit, se arăta faptul că ,,cel mai important eveniment al anului 2010 l-a constituit târnosirea noii Catedrale episcopale de către un ales sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi, sub protia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Într-un anumit sens, toate evenimentele acestui an au gravitat în jurul acestui moment, care va rămâne pentru totdeauna înscris în paginile de istorie bisericească şi în memoria preoţilor şi credincioşilor Episcopiei Caransebeşului”.

În ceea ce priveşte ,,Anul omagial al Crezului ortodox şi al Autocefaliei româneşti”, în toate cele patru protopopiate ale eparhiei s-au susţinut referate care au prezentat detaliat câteva consideraţii axiologice asupra mărturisirii de credinţă şi a mesajului ei misionar astăzi, istoria Crezului ortodox (Simbolul niceo-constantinopolitan), locul Crezului ortodox în cultul ortodox şi în cateheza ortodoxă, precum şi modul de evidenţiere a Crezului ortodox în dialog cu alte Biserici creştine.

Preoţii au fost îndemnaţi să ducă mesajul anului jubiliar 2010 şi în parohii, iar după rapoartele protopopilor, la nivelul parohiilor, au avut loc cuvântări festive cu privire la mărturisirea de credinţă ortodoxă, cuvântări în care s-a arătat valoarea teologică şi duhovnicească a textului Simbolului niceo-constantinopolitan.

Simpozionul internaţional ,,Credinţă şi mărturisire”

De asemenea, Episcopia Caransebeşului a editat un set de şapte pliante, care au fost împărţite credincioşilor în bisericile eparhiei. Primele şase pliante au dezvoltat şi explicat articolele Crezului şi s-au împărţit gratuit credincioşilor în duminicile Postului Mare, iar cel de-al şaptelea, privitor la Autocefalia românească, s-a distribuit credincioşilor la Duminica Slăbănogului (25 aprilie), pentru că în data de 25 aprilie 1885 a fost recunoscută independenţa administrativă şi canonică a Bisericii Ortodoxe Române. Totodată, în perioada 12-14 aprilie, Episcopia Caransebeşului a organizat, în sala de festivităţi a Centrului Eparhial, Simpozionul Internaţional ,,Credinţă şi mărturisire”, în cadrul manifestărilor culturale grupate sub genericul Zilele credinţei şi culturii în Caraş-Severin – Ediţia a IV-a (11-18 aprilie). Simpozionul a avut ca tematică Crezul ortodox, Autocefalia românească şi activitatea episcopului Miron Cristea la Caransebeş (1910-1919). Au participat la acest demers ştiinţific ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, profesori de teologie, preoţi cu preocupări istoriografice, istorici din ţară şi străinătate, specialişti în domeniul istoriei Banatului şi toţi profesorii de discipline istorice de la facultăţile de teologie din ţară.

În anul 2010, Preasfinţitul Episcop Lucian a efectuat numeroase vizite canonice la parohiile şi mănăstirile din cuprinsul eparhiei. Potrivit îndemnului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Episcopia Caransebeşului a sprijinit misiunea Bisericii Ortodoxe Române în eparhiile din afara graniţelor, respectiv Episcopia Dacia Felix şi Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. Pentru a participa la misiunea de intensificare a activităţii Bisericii Ortodoxe din aceste comunităţi româneşti, Episcopia Caransebeşului, prin Sectorul cultural şi social-misionar, a organizat, în colaborare şi cu binecuvântarea chiriarhilor, seri duhovniceşti, Liturghii arhiereşti şi concerte de muzică religioasă în cele două eparhii, oferind deopotrivă credincioşilor prezenţi la aceste manifestări daruri care au constat în compact-discuri cu muzică religioasă, iconiţe, cărţi de rugăciune în limba română, precum şi pliante cu misiunea Bisericii Ortodoxe Române.

Înfiinţarea categoriei de ,,parohie misionară”

În anul 2010, activitatea organelor eparhiale a fost una bogată. Dintre deciziile mai importante amintim numirea personalului clerical şi neclerical în eparhie, precum decizia înfrăţirii unor parohii sărace cu parohii urbane de categorie superioară, pe temeiul art. 46, alin. (2) din Statut; hotărârea înfiinţării categoriei de ,,parohii misionare” pentru unităţile cu un număr foarte redus de credincioşi; hotărârea de a limita accesul la binecuvântarea chiriarhală în vederea înscrierii în şcolile teologice, la examenul de titularizare preoţească sau la examenul de titularizare în învăţământ, în funcţie de media anilor de studiu; hotărârea ridicării unei statui în faţa noii Catedrale episcopale, dedicată patriarhului Miron Cristea.

Activitatea editorială din cuprinsul eparhiei a venit în sprijinul lucrării misionare, de promovare a culturii teologice, a învăţământului teologic şi educaţiei religioase. Episcopia Caransebeşului, clericii şi cercetătorii din episcopie au publicat anul acesta cărţi cu tematică bisericească, din care fac parte: ,,Credinţă şi mărturisire” (lucrările Simpozionului Internaţional 2010 – Anul omagial al Crezului ortodox şi al Autocefaliei româneşti); ,,Mărturisire şi devenire în Episcopia Caransebeşului”, PS Lucian Mic; Catedrala episcopală „Învierea Domnului” din Caransebeş – de la ideal la realizare P.S. Lucian Mic, Prot. Ioan Nicola, Pr. Daniel Alic; ,,Dicţionar de antroponime şi toponime biblice”, de pr. Petru Căta şi pr. Remus Căta. La Editura Diecezană Caransebeş s-a tipărit ,,Calendarul românului” pe anul 2011, continuând astfel tradiţia de decenii a acestei publicaţii bisericeşti. Calendarul Românului cuprinde: Şematismul Episcopiei Caransebeşului, date importante despre eparhiile din ţară, cronica Episcopiei de Caransebeş, precum şi studii şi articole semnate de oameni aleşi ai culturii bănăţene.

Activitatea socială

Legat de activitatea socială, s-a arătat că, în anul 2010, în cadrul Episcopiei Caransebeşului au funcţionat mai multe aşezăminte, susţinute din fondurile eparhiale, dar şi prin parteneriat cu mai multe instituţii: Complexul de Servicii Sociale „Sf. Vasile cel Mare”, care cuprinde următoarele servicii sociale: Centru de zi pentru copii şcolari şi Centru de igienă pentru mamă şi copil. Se află în curs de implementare un nou serviciu social, destinat persoanelor vârstnice, de tip azil. De asemenea, în acelaşi complex se desfăşoară, în parteneriat cu instituţiile de stat, şi activităţi sociale pentru persoane fără adăpost, sub forma unui Centru rezidenţial de urgenţă; Centrul Social Filantropic „Arhiereu Filaret Musta”, care funcţionează în cadrul Parohiei „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” din Caransebeş şi cuprinde mai multe servicii sociale: Masa pe roţi pentru bătrâni, Centru de zi pentru copii şcolari şi Spălătorie socială pentru bătrâni; Aşezământul social eclesial „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, Bocşa Română, cu misiune în educaţia copiilor preşcolari şi şcolari; Aşezământul social eclesial „Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul”, destinat persoanelor vârstnice; Aşezământul social „Sf. Nicolae”, care funcţionează în cadrul Parohiei „Schimbarea la faţă” din Reşiţa şi are ca serviciu social un Centru de zi pentru copii şcolari; Centrul comunitar Mehadia, care funcţionează în parteneriat cu Primăriile din Băile Herculane şi Mehadia şi este adresat persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi locomotorii.

,,Anul omagial episcop Elie Miron Cristea”

În Episcopia Caransebeşului, la cele două evenimente majore din viaţa Bisericii noastre, comemorate în anul 2010, se adaugă şi aniversarea în anul 2010 a centenarului întronizării episcopului Miron Cristea la Caransebeş (1910-2010). Prin urmare, în Eparhia Caransebeşului, anul 2010 a fost şi „Anul omagial episcop Elie Miron Cristea”. De aceea, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Lucian, tema ce s-a dezbătut la conferinţele preoţeşti din semestrul al II-lea al anului 2010 este legată de jubileul Episcopiei: „2010 – anul centenarului instalării episcopului Miron Cristea în scaunul vlădicesc de la Caransebeş (1910-2010)”. Înainte de audierea conferinţei, preoţii din eparhie au participat la Sfânta Liturghie în Catedrala ,,Învierea Domnului” din Caransebeş, Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian împărtăşind pe toţi clericii prezenţi, întru desăvârşită comuniune liturgică. După slujirea liturgică, a avut loc, în sala de festivităţi a Centrului Eparhial, conferinţa îndătinată. Tema propusă a fost „Activitatea episcopului Elie Miron Cristea în Episcopia Caransebeşului (1910-1919)”, iar referatul a fost susţinut cu ajutorul proiecţiilor. Prezentarea a cuprins, pe lângă evidenţierea personalităţii vrednicului de pomenire Miron Cristea, şi imagini inedite din epoca la care s-a făcut referire, dar şi documente importante din perioada 1910-1920, documente existente în Arhiva Episcopiei Caransebeşului.

După citirea raportului, preşedintele Adunării a împărţit celor cinci comisii de lucru mai sus amintite rapoartele sectoarelor administraţiei eparhiale, spre a fi dezbătute şi elaborate procesele-verbale cu propuneri pentru anul 2011. Comisiile de lucru s-au retras pentru dezbateri, iar Preasfinţitul Lucian a suspendat şedinţa.

Preşedintele Adunării a supus la vot toate cele discutate, precum şi deciziile consemnate în scris, pe care Adunarea le-a votat în unanimitate. S-a stabilit o comisie formată din cei trei secretari ai Adunării, plus încă doi delegaţi care vor elabora procesul-verbal al lucrărilor, cu toate propunerile făcute de comisii, invitaţi, şi de către cei care au luat cuvântul.

Preasfinţitul Părinte Lucian a rostit cuvântul de încheiere, în care a mulţumit tuturor celor prezenţi pentru osteneala lor în slujba Bisericii strămoşeşti şi a exprimat nădejdea ca anul 2011 să fie tot un an bun pentru Episcopia Caransebeşului, cu multe realizări pe toate planurile, un an în care toate obiectivele propuse de Adunarea Eparhială să fie duse la îndeplinire.

Pagină realizată de pr. Alin-Vasile CÂMPEAN