Se mută instituţiile!


Sediul a trei instituţii din Caransebeş a fost sau va fi mutat în cel mai scurt timp, au hotărât recent consilierii locali, reuniţi în şedinţă ordinară de lucru. Astfel, Poliţia Comunitară îşi desfăşoară deja activitatea în sediul fostei Policlinici CFR. La adresa din Strada Ardealului, nr. 48, unde a funcţionat Poliţia Comunitară, îşi vor desfăşura activitatea Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (C.A.R.P.) şi Clubul Pensionarilor. Imobilul, în suprafaţă de 406 mp, este mult mai potrivit activităţilor C.A.R.P., aici putând fi desfăşurate în aer liber o serie de activităţi specifice Clubului Pensionarilor. Clădirea în care şi-a desfăşurat până acum C.A.R.P. activităţile, situată pe strada V. Alecsandri, nr. 12, va fi ocupat în curând de Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanei, care deocamdată îşi desfăşoară activitatea în sediul Poliţiei Caransebeş. (C. Senco)