Persoanele defavorizate, sprijinite să se angajeze


În cadrul Comisiei de Dialog Social, care s-a desfăşurat recent la Palatul Administrativ din Reşiţa, reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Caraş-Severin au prezentat o informare privind facilităţile oferite de această instituţie în scopul stimulării integrării în muncă a persoanelor defavorizate.

Astfel, a spus directorul administrativ al Agenţiei, Caius Isac, acţiunile întreprinse de AJOFM au drept obiectiv prioritar reducerea şomajului în rândul grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii – tineri, persoane cu vârsta de peste 45 de ani, persoane cu handicap, persoane marginalizate, persoane care mai au 5 ani până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare, Agenţia oferind facilităţi în scopul stimulării integrării pe piaţa muncii atât persoanelor din aceste categorii, cât şi agenţilor economici.

În ceea ce priveşte absolvenţii înregistraţi la AJOFM, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, ei beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 de lei. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării. Absolvenţii care primesc indemnizaţie de şomaj şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni beneficiază în perioada de acordare a indemnizaţiei de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării. O altă facilitate acordată persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu este prima de încadrare, care e egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării. Persoanele care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.

În ceea ce priveşte agenţii economici, pentru încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, angajatorii pot primi, lunar, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent, după cum urmează: 500 de lei pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii; 600 de lei, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal; 750 de lei, pentru absolvenţii de învăţământ superior. Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute mai sus, pentru 18 luni. Angajatorii care menţin raporturile de muncă sau de serviciu şi după cele 18 luni primesc, pentru fiecare an de continuare a acestor relaţii, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate pentru aceste persoane şi virate conform legii. Acesta se virează, la cerere, angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale.

Pentru încadrarea în muncă a şomerilor în vârstă de peste 45 ani sau a şomerilor unici susţinători ai familiilor monoparentale, agenţii economici pot beneficia lunar, timp de 12 luni, de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni de la încheierea convenţiei, iar persoana angajată să nu fi avut raporturi de muncă sau de serviciu cu angajatorul în ultimii doi ani. De aceeaşi subvenţie beneficiază şi agenţii economici care au cel puţin 50 de angajaţi şi încadrează persoane cu handicap, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă cel puţin doi ani de la încheierea convenţiei, a mai spus Caius Isac.

Pentru angajarea şomerilor care în termen de 5 ani de la angajare îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensie anticipată, angajatorii pot beneficia lunar, pe perioada angajării până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare, de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, cu condiţia să nu fi avut raporturi de muncă sau de serviciu cu angajatorul în ultimii doi ani.

De asemenea, angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială în baza contractelor de solidaritate, pot beneficia lunar, pe perioada contractului de solidaritate, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă. Subvenţia se acordă pentru tinerii care au vârsta cuprinsă între 16 şi 26 de ani şi care se înregistrează la Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, şi se încadrează în una dintre următoarele categorii: se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem; au dizabilităţi; nu au familie sau ale căror familii nu le pot asigura întreţinerea; au copii în întreţinere; au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; sunt victime ale traficului de persoane.

Angajatorii care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă pot beneficia lunar, pe toată perioada derulării contractului de ucenicie, de o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare. Subvenţia se acordă la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, proporţional cu timpul efectiv lucrat, a mai spus Caius Isac.

Mădălina DOMAN