Abonamentele pentru parcări, mai simplu de obţinut


Procedura prin care caransebeşenii îşi pot reînnoi abonamentele pentru parcările din municipiu a fost simplificată. Astfel, aceştia vor trebui să depună, mai nou, doar documentele din care rezultă că au dreptul de a le fi atribuit locul de parcare (dovadă domiciliu şi deţinere a maşinii) şi să achite contravaloarea taxei de parcare de reşedinţă. Contravaloarea unui abonament anual este de 98 de lei pentru parcările neacoperite, şi de 131 de lei pentru cele acoperite. (C. Senco)

Procedura de reînnoire a abonamentelor pentru parcările municipiului Caransebeş a fost simplificată. Astfel, locatarii trebuie să depună de-acum doar documentele din care rezultă că au dreptul de a le fi atribuit locul de parcare (dovadă domiciliu şi deţinere a maşinii) şi să achite contravaloarea taxei de parcare de reşedinţă, urmând ca abonamentul să fie reînnoit. Până acum, procedura de atribuire era mult mai complicată şi prevedea înştiinţarea locatarilor, colectarea cererilor, verificarea documentelor, atribuirea locurilor de parcare, încasarea taxei şi eliberarea documentelor. Potrivit noilor prevederi, procedura va fi reluată anual numai în cazul parcărilor în care în anul precedent au existat cereri de locuri de parcare care nu au putut fi soluţionate din cauza lipsei acestora. De asemenea, datorită reducerilor de personal efectuate în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă în Caransebeş, pentru anul 2011, va fi făcută la sfârşitul acestui an, urmând ca anul viitor să fie atribuite doar parcările amenajate în cursul acestui an şi care nu au fost încă recepţionate, spre exemplu cele din zonele Cazărmii, Ţarinii şi Pipirig.

Contravaloarea unui abonament anual de parcare este de 98 de lei pentru parcările neacoperite, şi de 131 de lei pentru cele acoperite.

Carmen SENCO