Se modernizează Drumul Judeţean 608Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, şi Sorin Maxim, directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Vest, au semnat miercuri, 8 aprilie, contractul pentru proiectare tehnică, asistență și lucrări la proiectul „Modernizare DJ 608 Plugova (DN6) – Globurău – Costiş – Borugi – Cornereva – Obiţa – Rusca (DN6)”.
Proiectul vizează lucrări de modernizare a Drumului Județean 608, pe teritoriile administrative ale comunelor Mehadia, Cornereva și Teregova, în intravilanul și extravilanul localităților Plugova, Borugi, Cornereva, Costiş, Obița şi Rusca. Întregul Drum Județean 608 asigură legăturile cu drumuri de interes naţional, respectiv DN6 (E70) – localităţile Plugova şi Rusca.
Pe lângă modernizarea a 41,377 km de drum județean, prin proiect se vor executa 10 noi podețe, precum și reparații la un număr de 19 poduri.
Proiectul „Modernizare DJ 608 Plugova (DN6) – Globurău – Costiş – Borugi – Cornereva – Obiţa – Rusca (DN6)” are o valoare totală de 125.469.840,79 lei, din care finanțarea nerambursabilă de 98% (FEDR-BS) este de 121.768.253,62 lei, iar contribuția beneficiarului (neeligibil) este de 1.216.520,77 lei. Cofinanțarea acestui proiect este asigurată de Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională. Prioritatea de investiții 6.1. – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
Bianca METEŞ