Se caută un director…


În zilele de 21 şi 23 martie, va avea loc concursul pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş. În această ediţie, vă facem cunoscute condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să ocupe această funcţie. Concursul se organizează după ce mandatul de manager a expirat, cum de altfel a expirat şi perioada de interimat asigurată de dr. Gheorghe Borcean. Câştigătorul va organiza concurs pentru ocuparea celorlalte posturi din Consiliul Director al Spitalului. (C. Senco)

Consiliul de Administraţie  al  Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş scoate la concurs funcţia de manager al unităţii medicale. În data de 21 martie, începând cu ora 9, candidaţii vor susţine testul-grilă, iar în data de 23 martie va avea loc susţinerea proiectului de management.

La concurs au acces persoanele fizice care au absolvit forme de învăţământ de lungă durată, acreditate şi care beneficiază de diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia. De asemenea, candidaţii trebuie să fie absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin Ordin al ministrului de resort, ori să fie absolvenţi ai unui master sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ acreditată. De asemenea, candidaţii trebuie să dovedească că au cel puţin doi ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, că nu au fost condamnaţi penal sau se află în curs de urmărire penală, sunt apţi din punct de vedere medical şi nu împlinesc vârsta de pensionare.

Concursul de ocupare a funcţiei de manager al spitalului se organizează după ce mandatul de manager a expirat, cum de altfel a expirat şi perioada de interimat asigurată de dr. Gheorghe Borcean. După ocuparea funcţiei de manager, câştigătorul va organiza concurs pentru ocuparea celorlalte posturi din Consiliul Director al unităţii medicale.

Carmen SENCO