Conferinţa finală la Liceul din Teregova – Eveniment de diseminare a activităţilor derulate prin Proiectul Erasmus+


La Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova, sfârșitul lunii octombrie a marcat și încheierea Proiectului Erasmus+ „Diversitate şi incluziune la dimensiuni europene”. Acesta a fost un proiect de mobilitate a cadrelor didactice și a constat, în prima fază de desfășurare, în participarea a 10 profesori la un curs de formare pe educație incluzivă la Riga, în Letonia, în luna august a anului 2017. Au urmat acțiunile de aplicare la clasă sau în activitățile educative școlare și extrașcolare a conceptelor specifice educației incluzive prin desfășurarea de lecții demonstrative, activități educative sau scrierea și predarea la clasă a curriculumului de dezvoltare școlară care conține obiective specifice acestui tip de educație, ce urmărește formarea în rândul elevilor a unor atitudini corespunzătoare.

Beneficiarii indirecți ai proiectului nu au fost doar elevii, ci și ceilalți profesori, părinții acestora și chiar putem spune întreaga comunitate locală. Încă de la început, de la scrierea proiectului și până la finalizarea sa, pe tot parcursul derulării a fost vorba de muncă în echipă: de comunicare, cooperare, de negocierea activităților și aflarea celor mai bune soluții, de asumare și simț de răspundere, de acceptare, creativitate.

Doamna profesor Carina Sîrbu, persoană de contact în echipa de implementare, mărturisește: „Proiectul implementat în școala noastră a reprezentat o adevărată oportunitate pentru dezvoltarea profesională și personală a celor 10 cadre didactice participante la etapa de mobilitate din Letonia, dar și pentru ceilalți colegi din școală care au participat alături de noi la activitățile desfășurate. Și, cel mai important lucru, elevii au fost mereu în centrul tuturor acțiunilor derulate în cadrul proiectului. Pentru mine personal, acest proiect a fost o adevărată provocare, fiind primul proiect Erasmus+ în care am făcut parte din echipa de implementare. Am învățat că este nevoie de implicare, timp, responsabilitate și o bună organizare a activităților pentru ca totul să funcționeze bine. Cu siguranță, un astfel de proiect are numeroase beneficii, nu doar în ceea ce privește dezvoltarea profesională, dar și în sfera achizițiilor personale, reprezentând o șansă de autocunoaștere și autodepășire”.

Consilierul educativ, profesor drd. Ana Jompan Codilă, responsabil cu activitatea de monitorizare și evaluare a proiectului, ne împărtășește: „Proiectul Erasmus+, «Diversitate și incluziune la dimensiuni europene», a reprezentat pentru mine o provocare, dar în același timp o (nouă) șansă de dezvoltare, atât pe plan profesional, cât și personal. Fiind prima experiență de acest gen la care am luat parte, pot spune că a fost una inedită, din care am avut doar de câștigat. Câteva dintre avantajele oferite de către această mobilitate au fost reprezentate de schimbul de experiență cu profesorii din celelalte șase țări participante (Germania, Franța, Grecia, Croația, Spania, Italia), dobândirea unor cunoștințe noi pe tema diversității și incluziunii, dar și utilizarea unor metode inovatoare prin care integrarea copiilor «diferiți» se poate realiza cu șanse mari de reușită. În plan personal, mi-a oferit oportunitatea de a cunoaște oameni noi, cu care am legat prietenii, de a vizita locuri minunate, încărcate de istorie, dar și de a «suda» vechile relații de amiciție. Riga este un oraș care inspiră un aer cald, calm, primitor, ospitalitatea gazdelor fiind un punct forte al populației letone. De asemenea, datorită acestui proiect am avut ocazia de a observa un alt mod de a trăi, tradiții noi, diferite de cele ale românilor, dar și de a participa activ la realizarea unui film animat. Așadar, Erasmus este despre implicare, cooperare și îndrăzneală”.

Eleva Anișoara Codilă, din clasa a X-a, cu zâmbetul pe buze, spune: „După părerea mea, este foarte important ca în școală să ne dezvoltăm și să ne cunoaștem pe noi înșine, însă prin activitățile Erasmus+ noi am reușit să ne dezvoltăm și să învățăm prin intermediul activităților extracurriculare, alături de alți elevi din alte clase mai mari sau mai mici. În primul rând, atât noi, elevii, cât și profesorii noștri avem de învățat din activitățile proiectului. Au fost adevărate campanii de informare, dar și de participare la acțiuni complexe, unde am interacționat cu elevi de la alte școli, și astfel s-au produs niște schimbări în comportamentele și felul nostru de a gândi, fiindcă proiectul «Diversitate și incluziune la dimensiuni europene» asta a urmărit, să vedem oamenii cu alți ochi, cu mai multă toleranță, înțelegere, compasiune, interes. În al doilea rând, activitățile derulate în acest proiect au fost atractive, amintindu-mi cu plăcere de Ziua Europei, când alături de colegii mei am organizat expoziția cu produse din bucătăria tradițională și am adunat informații despre Austria, o țară din Uniunea Europeană. Au fost și alte activități, dar mie asta mi-a plăcut cel mai mult. În concluzie, după toate impresiile prezentate, părerea mea, dar și a colegilor mei, este că acest proiect, prin activitățile sale, ne-a dezvoltat abilitățile și ne-a deschis orizontul cunoașterii”.

Miercuri, 31 octombrie 2018, a fost organizată conferința finală, prin care au fost diseminate activitățile derulate prin proiectul Erasmus +, desfășurat în perioada iulie 2017-octombrie 2018. Evenimentul a fost deschis de cuvântul susținut de Maria Damian, director al Liceului Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova, cuvânt urmat de intonarea Imnului României de către eleva Gabriela Beznă Nicola, din clasa a VII-a. După acest moment solemn, au luat cuvântul invitații, respectiv domnul profesor Paul Adrian Roiban, inspector școlar pentru Arte din cadrul I.Ș.J.CS, doamna profesor Maria Lica Damian, primarul comunei Teregova, și domnul profesor Nistor Iorga, președintele Asociației „Educație pentru comunitate”. Diseminarea activităților și rezultatelor din proiectul Erasmus + „Diversitate și incluziune la dimensiuni europene” s-a realizat astfel: prezentarea PPT a proiectului de către profesor Ana-Carina Sîrbu, surprinzând cu fidelitate toate fazele prin care a trecut proiectul, de la debut până la final; expoziție de desene – „Erasmus în creion și culoare” – profesor Maria Lăzărescu; prezentarea opționalelor propuse în cadrul proiectului: „Copil ca tine sunt și eu!”, implementat la grupa mică de profesor Claudia Berzescu, și „Diversitate și incluziune la dimensiuni europene”, opțional predat la clasa a III-a de doamna profesor Maria Marițescu.

Momentul artistic a fost reprezentat de următoarele activități: „Flori albe, flori negre, flori galbene, flori…”, clasa a III-a, profesor îndrumător Maria Marițescu, în interpretarea elevilor Ioan Gherga, Ioan Pîrvulescu, Nicola Berzescu, Alex Vela Copăcean, Ana Maria Berzescu, Ionela Ionașcu, Alexandra Vrăjitoru, Andrei Rotescu; recital instrumental în ritmuri ale folclorului bănățean, dar și din folclorul francez, al elevilor Dumitru Ghimboașă, Olivian Radu, din clasa a VII-a, îndrumați de doamna profesor Ana Berzescu; atelier de creație plastică pe tema diversității și incluziunii, eleva Alexandra Roșeți, clasa a VII-a. La final, a fost intonat Imnul Uniunii Europene, de către eleva Gabriela Beznă Nicola, din clasa a VII-a, sub îndrumarea dirigintei clasei, profesor Ana Berzescu. Evenimentul a fost caracterizat de o atmosferă de voie-bună și s-a trezit interesul participanților față de tema acestei conferințe.

Ca urmare a încheierii proiectului Erasmus + „Diversitate și incluziune la dimensiuni europene”, cu număr de referință 2017-1-RO01-KA101-035871, putem afirma cu certitudine că rezultatele așteptate au fost realizate. Aici vorbim de îmbunătățirea expertizei în implementarea proiectelor de mobilitate Erasmus+, în luna februarie 2018 a fost depus încă un formular de candidatură, proiect evaluat cu 78 de puncte (un punctaj bun); 10 persoane formate și certificate, desfășurarea a patru sesiuni de informare despre proiect şi despre programul Erasmus+, două la nivelul școlii (în cadrul comisiilor metodice) și două la nivel județean (la Cercurile Pedagogice), motivarea și a celorlalte cadre didactice ale instituției de a utiliza noile strategii incluzive, desfășurarea de către fiecare participant la formare a două activități (curriculare și extracurriculare) în care s-au folosit noile strategii incluzive, scrierea și avizarea a două CDS care sunt predate în anul școlar 2018/2019 la grupa mică și la clasa a III-a, care promovează diversitatea și incluziunea la dimensiuni europene, schimbul permanent de bune practici cu participanți la mobilitate din alte țări (Italia, Grecia, Croația, Germania). Toate acestea au contribuit la reducerea numărului de absențe și la creșterea valorii adăugate obținute de elevi/tineri/adulți în procesul de învățare.

Prof. Maria DAMIAN