Școală după Școală pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătateOdată cu începerea unui nou an școlar, Salvați Copiii – Filiala Caraș-Severin redeschide programul de tip Școală după Școală pentru copiii rămași singuri acasă, după ce părinții au plecat la muncă în străinătate. Numai în județul Caraș-Severin sunt 2.202 copii afectați de migrația economică a părinților în afara țării.
În anul școlar 2019-2020, peste 50 de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate din județul Caraș-Severin vor beneficia de suport educațional, psihologic și social prin programul dezvoltat de Salvați Copiii, iar persoanele în grija cărora au rămas, de consiliere psiho-socială și îndrumare juridică, se arată într-un comunicat al acestei organizaţii.
De asemenea, alți peste 200 de copii cu părinții plecați peste hotare și persoanele în grija cărora rămân, îndeosebi din comunități rurale, vor beneficia de servicii de informare și consiliere, prin intermediul caravanelor locale, toate acestea cu sprijinul financiar al PEPCO România.
De la inițierea programului dedicat copiilor rămași singuri acasă, peste 7.500 de copii și 5.200 de adulți au beneficiat de suportul echipei Salvați Copiii, cu sprijinul echipelor multidisciplinare formate din asistenți sociali, psihologi și cadre didactice, în 17 centre de zi din București și județele Argeș, Brașov, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Dâmbovița (două centre), Iași, Hunedoara (două centre), Mureș (două centre), Neamț, Suceava, Vaslui şi Timiș.
Ca rezultat al activităților de lobby și advocacy derulate de Salvați Copiii, cadrul legal care reglementează domeniul a fost îmbunătățit în 2013, prin introducerea în Legea 272/2004, de protecție și promovare a drepturilor copilului, a unei secțiuni separate pentru protecția copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate. În urma analizelor calitative și consultărilor realizate în perioada 2015-2017 cu privire la aplicarea legii, a fost realizat, în parteneriat cu ANPDCA, și transmis către DGASPC-uri și SPAS-uri un set de recomandări metodologice și instrumente pentru realizarea procedurii de delegare temporară a autorității părintești; totodată, Salvați Copiii a formulat o serie de propuneri de completare a secțiunii respective din lege. Cea mai mare parte a acestora au fost preluate în proiectul de modificare a Legii 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, proiect lansat spre consultare publică în luna decembrie 2018, se mai arată în comunicat.
Salvați Copiii a oferit suport metodologic pentru activitatea Grupului de Lucru Interinstituțional dedicat acestor copii, înființat de Administrația Prezidențială. În cadrul Grupului a fost inițiată elaborarea de recomandări pentru colectarea de date statistice, destinate SPAS-urilor și școlilor.
Din octombrie 2015, în cadrul Serviciului de consiliere telefonică și online, au fost primite și efectuate/trimise 6.280 de apeluri telefonice și mesaje/întrebări online (pe platforma www.copiisinguriacasa.ro) şi au fost înregistrați 68.650 de vizitatori ai platformei online. De asemenea, 113.000 de persoane din 950 de localități au fost informate prin caravane locale.
Mădălina DOMAN