Cărăşenii, trimişi în staţiune de… calculator!


Începutul de an vine cu noutăţi pentru toţi cei care vor să meargă în staţiuni balneoclimaterice în baza unui bilet de tratament subvenţionat de Ministerul Muncii. În primul rând, este vorba despre eliminarea criteriului ,,primul venit, primul servit”, acesta fiind înlocuit cu un nou sistem, bazat pe un punctaj nominal, care va fi calculat informatic. Cererile se depun la Biroul de bilete, special amenajat la Casa Judeţeană de Pensii, cu minimum 40 de zile înainte de prima lună pentru care se face solicitarea plecării într-o staţiune.

În cazul pensionarilor, sunt necesare o cerere de acordare a biletului de tratament, părecum şi o copie a actului de identitate şi a cuponului de pensie. Însă nu doar pensionarii au acest drept, ci şi cei care muncesc cu forme legale sau şomerii, aceştia trebuind să depună la Biroul CJP, pe lângă cererea-tip, şi copia actului de identitate, o adeverinţă de la locul de muncă, sau, după caz, cuponul pentru indemnizaţia de şomaj.

Menţionăm că şi persoanele beneficiare de indemnizaţie de handicap au acest drept, însă cu condiţia să fi împlinit deja vârsta de 18 ani. În aceste cazuri, dosarul trebuie să conţină cererea-tip, copii ale actului de identitate şi certificatul de handicap. Pot primi un bilet de tratament prin Ministerul Muncii şi persoanele persecutate din motive politice sau veteranii de război, precum şi văduvele acestora. Şi aceştia trebuie să depună o cerere-tip, la care să ataşeze copii după actul de identitate şi cuponul de pensie, precum şi legitimaţia de veteran (după caz).

Pentru copiii minori, însoţitori ai pensionarului sau asiguratului (între 7 şi 18 ani), actele se depun împreună cu cele ale adultului. Minorii trebuie să depună, pe lângă cererea-tip, copia certificatului de naştere sau a actului de identitate, după împlinirea vârstei de 14 ani, şi o adeverinţă de la şcoala la care învaţă. (S. Berger)