Şcoala bate la uşă…


Anul acesta, elevii vor începe şcoala în data de 15 septembrie şi vor avea cursuri până în 19 decembrie, când va începe vacanţa de iarnă. Semestrul al II-lea începe în 9 februarie 2015, iar săptămâna „Şcoala altfel” se va desfăşura în perioada 6-10 aprilie 2015. Structura anului şcolar viitor este similară celei din anul 2013-2014.

Conform Ordinului Nr. 3637/19.06.2014, publicat de Ministerul Educaţiei Naţionale, anul şcolar 2014-2015 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare, cu o zi mai mult decât anul şcolar 2013-2014. Prin comparaţie, în sistemul de învăţământ britanic, anul şcolar are 190 de zile.

Semestrul I

Cursuri: luni, 15 septembrie-vineri, 19 decembrie; vacanţa pentru copiii din învaţământul primar şi de la grădiniţă: 1-9 noiembrie.

Vacanţa de iarnă: sâmbătă, 20 decembrie 2014-duminică, 4 ianuarie 2015.

Cursuri: luni, 5 ianuarie-vineri, 30 ianuarie.

Vacanţa intersemestrială: sâmbată, 31 ianuarie-duminică, 8 februarie.

Semestrul al II-lea

Cursuri: luni, 9 februarie-vineri, 10 aprilie.

Săptămâna „Şcoala altfel”: 6-10 aprilie.

Vacanţa de primăvară: sâmbată, 11 aprilie-duminică, 19 aprilie.

Cursuri: luni, 20 aprilie-vineri, 19 iunie.

Vacanţa de vară: sâmbătă, 20 iunie-duminică, 13 septembrie.

Excepţie fac clasele terminale de liceu şi clasele a VIII-a, care au următoarea structură:

  • pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 29 mai 2015;

  • pentru clasele a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 12 iunie 2015.

Tezele din semestrul I al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la data de 19 decembrie 2014, iar cele din semestrul al II-lea, până la data de 22 mai 2015.

Săptămâna 6-10 aprilie 2015 din semestrul al doilea este dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

Să mai spunem că în viitorul an şcolar, atât elevii, cât şi părinţii vor avea parte de o serie de „surprize” pregătite de Ministerul Educaţiei. Astfel, acesta este primul an în care părinţii primesc liber de la serviciu pentru a-şi însoţi copiii în prima zi de şcoală, la festivitatea de deschidere. Ziua liberă va fi însă recuperată în următoarele 30 de zile calendaristice. De asemenea, la cerere, părinţii mai primesc o zi liberă de la serviciu, pentru a-şi duce copilul la un control medical în timpul anului şcolar.

Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege care prevede obligaţia angajatorilor de a acorda o zi liberă salariaţilor care au unul sau doi copii, în vederea verificării stării de sănătate a acestora. În cazul familiilor cu trei sau mai mulţi copii, se vor acorda două zile libere pe an, consecutiv sau la un anumit interval de timp, la latitudinea angajatorului.

Solicitarea unei zile libere pentru îngrijirea copilului se va realiza prin redactarea unei cereri, care trebuie depusă cu două săptămâni înainte, însă aceasta va fi recuperată în ziua care va fi stabilită de angajator.

De surprize vor avea parte şi elevii din ciclul primar, care, încă din prima zi a anului şcolar 2014-2015, vor fi obligaţi să intoneze Imnul Naţional la începutul cursurilor.

Unităţilor de învăţamânt le revine obligaţia de a arbora Drapelul României şi de a folosi sigiliile cu Stema ţării, conform Legii 74/2014, în caz de nerespectare a acestei prevederi amenzile fiind cuprinse între 30.000 şi 100.000 de lei.

Mădălina DOMAN