Seminarul Didactica Internațional de la Teregova – „o altfel de lecție de istorie, pedagogie și omenie” 1


Sâmbătă, 19 mai, la Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” din Teregova a avut loc cea de-a XXVII-a ediție a Seminarului „Didactica Internațional”, înscris în Calendarul de activități metodico-științifice și cultural-artistice al Casei Corpului Didactic Caraș-Severin, aprobat prin Adresa MEN Nr. 38352/23.01.2018, cu tema-impuls „Promovarea valorilor fundamentale ale istoriei și culturii naționale prin educație școlară, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții”.

Cea de-a VI-a ediție de la Teregova, sub genericul „100 de ani de România în Teregova”, s-a desfășurat sub egida Casei Corpului Didactic Caraș-Severin, cu implicarea întregii resurse umane de la Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie”, cu sprijinul Primăriei și al Asociației „Educație pentru comunitate” Teregova.

Deschiderea festivă a fost făcută de către prof. Maria Damian, directorul liceului, după care Nicoleta Marcu, director al Casei Corpului Didactic Caraș-Severin, a prezentat importanța acestui seminar în perfecționarea cadrelor didactice și în contextul Centenarului Marii Uniri, menționând seria de activități derulate în ultima perioadă, dar și pe cele de perspectivă. Intervenția Mariei Damian, primarul comunei, și a președintelui Asociației „Educație pentru comunitate” din Teregova au scos în evidență faptul că asemenea activități au intrat în tradiția învățământului teregovean și se bucură de sprijin permanent pentru sporirea calității procesului de învățământ.

Alături de cadrele didactice participante, ne-am bucurat de prezența echipei de coordonare de la C.C.D. Caraș-Severin, a cadrelor didactice (conf. univ. dr. Dorina Chiș-Toia, conf. univ. dr. Lavinia Nițulescu, lect. univ. dr. Alina Constantin) și a studenților de la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, a prof. Gheorghe Iosifoni, a prof. metodist Melania Cristea, de la C.C.D. Mehedinți, și a prof. Claudia Guină, director al Școlii Gimnaziale Nr. 5 din Drobeta-Turnu Severin, a părintelui Simion Bica, a cadrelor didactice pensionate, a reprezentanților unor instituții publice locale și, nu în ultimul rând, a unui număr mare de elevi și părinți.

Seminarul a debutat cu proiectul coordonat de prof. dr. Gabriela Bica – „Mărturii ale Marii Uniri în Teregova”, prezentat de elevele din clasa a XI-a de la liceul din localitate, Lavinia Stoicănescu și Maria Stoichescu, care a obținut premiul I la un concurs regional, iar altul la nivel județean, cu participare la faza națională.

Poveștile de viață”, o formă particulară a interviului, au fost realizate de elevi din clasa a VIII-a, care au cules povești trăite în 100 de ani de Românie și chiar mai de dinainte.

Produsele realizate în atelierele de scriere creativă sub genericul „Anul 1918, văzut prin ochii copiilor noștri”, prezentate de elevi din clasele gimnaziale și liceale, coordonați de profesorii Ioana Banda, Ana Berzescu şi Ana Jompan Codilă, au adus emoție, culoare și vibrații patriotice. Aceste creații sunt rezultate ale utilizării metodelor gândirii critice în activitatea școlară și extrașcolară.

Țăitungul bănățean” și „Povestea Marii Unirii”, realizate de grupuri de elevi coordonați de prof. dr. Gabriela Bica, au surprins evenimentele anului 1918 din această parte a țării.

Prin momentul muzical-coregrafic „Sânzienele – de la basm la realitatea românească”, elevii clasei a II-a, îndrumați de prof. Maria Marițescu, au adus în scenă mândria de a fi român.

Ansamblul folcloric „Teregovița” al liceului din localitate, înființat cu ani în urmă de prof. Nistor Iorga, se află astăzi în grija tânărului Ilie Pîrvulescu, fiu al satului și un împătimit al dansului popular. Virtuozitatea interpretării dansului popular de către membrii ansamblului a crescut de la bărbătescul brâu la năvalnicul joc de doi, într-o coregrafie armonizată cu frumusețea grădinilor cu flori de pe costumele tinerelor și cu sobrietatea portului bărbătesc, emanând bucuria de a dansa, mândria de bănățeni falnici și de buni români.

Educatoarele Ana Ciucă, Claudia Berzescu, Elisabeta Curescu şi Alina Vela-Copăceanu au împletit armonia versurilor și a cântului cu inocența vârstei și farmecul costumelor populare purtate de copii, într-o frumoasă șezătoare desfășurată în minunata curte a grădiniței.

Vizita de la Muzeul etno-istoric „Ad Pannonios” din localitate a completat încărcătura emoțională a primei părți a seminarului.

Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice a avut ca temă Promovarea istoriei locale prin activități școlare și extrașcolare, și a debutat cu materialul Modalități de promovare a istoriei locale, realizat de prof. Nistor Iorga și Petrică-Ionel Alexa, fiind o provocare la dezbateri pe tematica abordată. Intervențiile prof. dr. Gabriela Bica au completat imaginea Teregovei în cei 100 de ani de la Marea Unire, au punctat câteva dintre metodele istoriei orale folosite și rezultatele obținute cu acestea în activitatea școlară și extrașcolară. Directorul liceului, prof. Maria Damian, a concluzionat că istoria locală poate fi suport pentru învățare, mijloc prin care lumile de multe ori paralele ale profesorilor și elevilor să se întâlnească și să genereze experiențe relevante de învățare.

Secțiunea intitulată Patrimoniul istoric local în creațiile elevilor a constat într-un concurs al produselor realizate în atelierele de creație, răsplătit cu premii.

În paralel cu aceste două secțiuni, s-a desfășurat o sesiune de comunicări în cadrul Simpozionului regional „Patrimoniul cultural și turismul durabil, o moștenire pentru viitor”, parte a proiectului „Firma de exercițiu, o rampă de lansare în carieră”, coordonat de prof. dr. Ana Tudoran, inclus în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2018, pentru cadre didactice și elevi. Menționăm faptul că, în 12 mai, în cadrul acestui proiect s-a desfășurat un Târg regional al firmelor de exercițiu, cu o participare numeroasă și cu premii drept răsplată.

Comunicările din secțiunile cadrelor didactice vor fi cuprinse într-un e-book cu ISBN, iar lucrările elevilor într-un album dedicat Marii Uniri.

Evenimentul de la Teregova a fost despre trecut, prezent și viitor, despre cei care au scris istoria pentru cei care vor scrie istoria și vor apăra valorile naționale pe care s-a bazat Unirea din 1918: limba, credința și cultura. Școala a arătat și de această dată că este principalul promotor al identității și unității naționale, al culturii și bunăstării sociale.

Seminarul s-a bucurat de aprecieri deosebite din partea participanților, fiind un exemplu de bună practică școlară, „o altfel de lecție de istorie, pedagogie și omenie”, cum evalua unul dintre participanți, dar și expresia de iubire față de tot ceea ce este românesc, frumos și curat.

Nistor IORGA,

Președintele Asociației „Educație pentru comunitate” Teregova


Un gând despre “Seminarul Didactica Internațional de la Teregova – „o altfel de lecție de istorie, pedagogie și omenie”

Comentariile sunt închise.