Şapte comune fără medic de familie!


În prezent, Casa de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin are încheiate contracte cu 279 de furnizori de servicii medicale, autorizaţi şi evaluaţi. Este vorba despre 163 de cabinete de medicină de familie, 55 de furnizori de specialitate din ambulatoriu, 39 de farmacii, patru furnizori de îngrijiri la domiciliu, trei furnizori de investigaţii paraclinice- radiologie şi imagistică, 10 furnizori de servicii medicale paraclinice-analize medicale, şi cu un număr de cinci spitale.

În cadrul şedinţei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, care a avut loc recent la Palatul Administrativ din Reşiţa, s-a subliniat faptul că în contract cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate se află 163 de furnizori de medicină primară, reprezentând 165 de medici de familie. La acest capitol, de remarcat este faptul că în şapte comune nu există cabinete de medicină de familie – Cărbunari, Gârnic, Ciuchici, Goruia, Vrani, Ciudanoviţa şi Brebu Nou –, iar acest fapt se datorează numărului mic de locuitori, şi implicit de asiguraţi, din aceste localităţi.

În ceea ce priveşte accesul pensionarilor la asistenţă medicală şi medicamente, conform datelor centralizate de CAS Caraş-Severin, rezultă că anul acesta, la nivelul cabinetelor de medicină de familie, au fost acordate servicii medicale unui număr de 36.718 persoane care au depăşit vârsta de 60 de ani, ceea ce reprezintă aproximativ 20 la sută din numărul total de 185.764 de persoane de toate vârstele cărora li s-au furnizat servicii de asistenţă medicală primară. Tot în cursul acestui an, dintr-un total de 47.691 de persoane cărora li s-au furnizat servicii la cabinetele medicilor specialişti, 10.242 aveau vârsta de peste 60 de ani, ceea ce reprezintă 21,47 la sută din total. Procentul este acelaşi şi în cazul persoanelor cărora li s-au efectuat investigaţii paraclinice, respectiv 6.000 cu vârsta de peste 60 de ani, dintr-un total de 28.300.

De remarcat că, în ceea ce priveşte medicina dentară, anul acesta nu au mai fost încheiate contracte pentru furnizarea de servicii medicale stomatologice, sumele necesare acestui sector medical fiind direcţionate, printr-o decizie a ministrului Sănătăţii, către Programul de oncologie.

Bogdan NAUM