S-a creat Grupul de iniţiativă locală din Caransebeș în Proiectul „Cetăţenii participă, comunitatea câştigă!”


În cadrul Proiectului „Cetăţenii participă, comunitatea câştigă!”, la care Organizaţia pentru Strategii şi Programe de Dezvoltare este parte, s-a constituit Grupul de iniţiativă locală din Caransebeș. Acesta își propune să analizeze proiectele de acte normative anunţate în municipiul Caransebeș şi să formuleze unele recomandări care să cuprindă şi vocea cetăţenilor interesaţi de treburile „cetăţii”.

Grupul de inițiativă locală s-a constituit prin comunicarea cu ONG-urile locale, transmiterea de invitaţii către cetăţeni, lideri informali, persoane-resursă, asociaţii de proprietari etc. Întâlnirea de constituire a grupului a avut loc în data de 28 septembrie 2015.

În următoarele luni, se vor organiza patru întâlniri ale grupului, înaintea şedinţelor ordinare ale Consiliului Local Caransebeș, cu scopul de a analiza proiectele de acte normative de pe ordinea de zi şi a formula, dacă este cazul, recomandări care să includă şi punctul de vedere al cetăţeanului.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Programului Fondului ONG în România.

Pentru relaţii suplimentare, doritorii se pot adresa Mihaelei Pral, coordonator local, Organizaţia pentru Strategii şi Programe de Dezvoltare, tel. 0765.228.088, e-mail: orgspdcsb@yahoo.ro, sau Monicăi Mitarcă, responsabil comunicare, Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, tel. 0726.007.710, e-mail: monica.mitarca@cedes.ro, monamitarca@yahoo.com.

Bogdan NAUM