S-a constituit Adunarea Eparhială a Episcopiei Caransebeşului


Sâmbătă, 15 mai, la reşedinţa episcopală din Caransebeş a avut loc şedinţa de constituire a Adunării Eparhiale a Episcopiei Caransebeşului pentru mandatul 2010-2014

Evenimentul a debutat cu o slujbă de Te Deum, oficiată de către un ales sobor de preoţi, în prezenţa Întăistătătorului eparhiei şi a membrilor Adunării. Şedinţa a fost deschisă de Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Episcopul Caransebeşului, în calitate de preşedinte, prilej cu care Preasfinţia Sa a evidenţiat importanţa acestui moment, făcând totodată o prezentare a tuturor realizărilor din timpul mandatului precedentei Adunări eparhiale, precum şi a necesităţilor pastoral-misionare, culturale şi sociale ale Episcopiei Caransebeşului pentru următorii patru ani.

De asemenea, în cadrul şedinţei au fost validate mandatele membrilor aleşi în cele zece circumscripţii electorale, constituite în mod regulamentar pe teritoriul Episcopiei caransebeşene. Totodată, a fost aprobată componenţa comisiilor de lucru şi a secretariatului Adunării, fiind în acelaşi timp desemnaţi şi reprezentanţii Episcopiei Caransebeşului în Adunarea Naţională Bisericească, membrii Consiliului Eparhial, ai Consistoriului, precum şi delegaţii în Consistoriile Mitropolitane.

Alegerile pentru legislatura 2010-2014 au avut loc în 22 aprilie 2010. Pentru legislatura 2010-1014 au fost alese următoarele comisii: Comisia administrativ-bisericească; Comisia cultural-educaţională; Comisia economică, bugetară şi patrimonială; Comisia social-filantropică; Comisia organizatorică, juridică şi de validare.

Adunarea Eparhială este organul eparhial deliberativ, ce are în componenţă 30 de membri (10 clerici şi 20 mireni), împărţiţi pe cinci comisii de lucru: administrativ-bisericească; cultural-educaţională; economică, bugetară şi patrimonială; social-filantropică şi organizatorică; juridică şi de validare. Adunarea Eparhială analizează dările de seamă anuale ale fiecărui sector al Episcopiei şi aprobă proiectele ce urmează să fie desfăşurate. (S. Berger)