Get Adobe Flash player

Mai sunt bani pentru microîntreprinderile din orașele Regiunii Vest


Firmele cu mai puțin de nouă angajați – microîntreprinderi, care doresc să obțină finanțări europene nerambursabile pentru a construi sau extinde spații de producție ori prestări servicii, pentru a achiziționa echipamente și tehnologii noi sunt așteptate să aplice cu proiecte în cadrul Regio-Programului Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020.
Regiunea Vest are 10,77 milioane de euro la dispoziție în cadrul Apelului 2 de proiecte pentru Prioritatea de Investiții 2.1.A – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – Microîntreprinderi.
De la deschiderea acestui nou Apel de proiecte, din 8 iulie, până în prezent, la nivelul Regiunii Vest au fost depuse doar 28 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,53 milioane de euro.
Cererile de finanțare pot fi depuse până în data de 8 noiembrie a.c., ora 12, iar Apelul de proiecte pentru Prioritatea de Investiții 2.1.A – Microîntreprinderi este de tip competitiv.
Informații suplimentare sau clarificări legate de accesarea fondurilor nerambursabile pot fi obținute de la Biroul de Helpdesk al ADR Vest, la tel/fax 0256/491.981, 0256/491.923, e-mail: helpdesk@adrvest.ro
În cadrul Priorității de Investiții 2.1.A – Microîntreprinderi vor putea solicita finanțare societățile și societățile cooperative care: se încadrează în categoria microîntreprinderilor, pentru construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line, pentru investiții localizate în mediul urban; au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare; au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin unul în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau au cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro, iar valoarea maximă a ajutorului în regim de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice din fonduri publice este de 200.000 de euro.
Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.
Ghidul și alte detalii pentru accesarea finanțării sunt disponibile pe site-ul ADR Vest https://adrvest.ro/microintreprinderi-2/.
Bianca METEŞ

Traducere
Slovensky Med
Ultimele articole
Servicii deratizare Transal Urbis


Servicii Transal Urbis