Reguli de până la 50.000 de lei pentru publicitate!


n cadrul ultimei şedinţe, consilierii locali caransebeşeni au aprobat Regulamentul local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate. Acesta cuprinde delimitarea în cadrul teritoriului administrativ a zonelor de publicitate lărgită şi a zonelor de publicitate restrânsă, în corelare cu documentaţiile de urbanism aprobate. Totodată, în regulament se stabilesc, pentru fiecare zonă, amplasamentele şi categoriile de mijloace de publicitate admisă. Obiectivul urmărit este acela de a stabili cadrul legal unitar pentru activitatea de publicitate, condiţiile de utilizare a mijloacelor de publicitate şi amplasarea acestora.

Regulamentul este extrem de cuprinzător, având nu mai puţin de 54 de articole şi cinci anexe, cu denumiri de străzi şi planuri, dar important de ştiut este că, după caz, există cinci categorii de amenzi cu care pot fi sancţionate persoanele fizice sau juridice care încalcă prevederile acestui act normativ, ele fiind cuprinse între 500 şi 50.000 de lei.

O altă prevedere a acestui regulament spune că, în 30 de zile de la adoptarea sa, autorităţile administraţiei publice locale vor identifica şi notifica proprietarii de mijloace de publicitate a căror amplasare nu mai corespunde cu noile reglementări. Dacă se constată abateri grave – lipsa autorizaţiei sau amplasarea fără respectarea prevederilor legale, ori nu au contracte de închiriere valabile –, se va dispune dezafectarea acestora. De asemenea, e bine să se ştie că toate contractele de publicitate existente se menţin până la expirarea perioadei contractate, urmând ca, ulterior, amplasamentele să fie atribuite prin licitaţie publică.

Discutarea în plenul şedinţei a acestui punct de pe ordinea de zi a stârnit o serie de controverse între grupul social-democrat şi cel liberal din Consiliul Local, cele mai aprinse vizând cuantumul sancţiunilor prevăzute de regulament, care, în cele din urmă, a fost aprobat.

Este paradoxal faptul că tocmai consilierii PSD apără firmele, pentru că activităţile acestora sunt mai degrabă liberale. Noi înşine am fi putut uşor să fim consideraţi duşmanii întreprinzătorilor privaţi, chiar dacă, prin doctrina pe care o îmbrăţişăm noi, liberalii, ar trebui să fim ocrotitorii, protectorii activităţilor comerciale. Nu este vorba aici nici de protecţie, nici de părtinire, într-un anumit fel, sunt doar regulamente de urbanism pe care trebuie să le aplicăm, pentru a avea un cadru urbanistic elegant şi modern, cum ne place să vedem în localităţi din ţările dezvoltate din Vestul Europei. Dacă nu am recurge la astfel de regulamente, s-ar produce un haos, şi aici nu mă refer doar la reclamele luminoase, ci şi la faţadele clădirilor, la modul de construire a acestora. Putem face foarte uşor o comparaţie între un oraş din România şi unul din oricare altă ţară, din Ungaria sau Austria, de pildă, să vedem ce regulamente de urbanism există acolo, şi se va observa diferenţa. Astfel, remarcile consilierilor social-democraţi, cum că am pune presiune sau am fi împotriva desfăşurării în bune condiţii a activităţilor firmelor, este una falsă. Dorim doar să fie ordine! Aşa cum în orice domeniu trebuie aplicată legea, şi aici trebuie să se întâmple la fel”, a spus primarul Felix Borcean.

Bogdan NAUM