Doi pensionari şi jumătate pe un bilet de tratament!


Unul dintre subiectele şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Caraş-Severin l-a constituit nfomarea cu privire la modul de derulare a activităţii de acordare a biletelor de tratament balnear în anul 2015 pentru pensionari.

Numărul de locuri de tratament balnear ce poate fi pus la dispoziţia beneficiarilor, în limita fondurilor aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, este stabilit de Casa Naţională de Pensii Publice, care repartizează numărul de locuri de tratament balnear Caselor teritoriale de pensii, proporţional cu numărul total al beneficiarilor, şi transmite acestora repartiţia locurilor în vederea eliberării biletelor către beneficiari.

Pentru anul 2015 se asigură un număr maxim de 59.641 de locuri la tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere, la care se adaugă numărul de locuri la tratament balnear contractat cu alţi operatori economici interesaţi, care se va stabili după atribuirea contractelor.

În perioada unui an calendaristic, persoana îndreptăţită poate beneficia de un singur bilet de tratament. Ppot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de pensionar al sistemului public de pensii, asigurat al sistemului public de pensii, beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilete de tratament balnear.

Potrivit contractului de prestări servicii încheiat între Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” – S.A., unitate de tratament din proprietatea C.N.P.P., şi Casa Naţională de Pensii Publice, având ca obiect asigurarea serviciilor de tratament balnear, cazare şi masă pentru beneficiarii biletelor de tratament balnear eliberate de C.N.P.P. în anul 2015, prin Casele judeţene de pensii, beneficiarii pot merge în Complexele balneare din 13 judeţe până în data de 17 decembrie, astfel: Sucursala Amara, Hotel Ialomiţa, judeţul Ialomiţa; Sucursala Bala, Hotel Ceres, judeţul Mehedinţi; Sucursala Bizuşa, Hotel Ceres, judeţul Sălaj; Sucursala Buziaş, Hotel Silvana, judeţul Timiş; Sucursala Covasna, Hotel Dacia, judeţul Covasna; Sucursala Geoagiu Băi, Hotel Ceres, judeţul Hunedoara; Sucursala Lacu Sărat, Hotel Perla, judeţul Brăila; Sucursala 1 Mai, Hotel Ceres, judeţul Bihor; Sucursala Moneasa, Hotel Codru Moma, judeţul Arad; Sucursala Nicolina, Hotel Nicolina, judeţul Iaşi; Sucursala Olăneşti, Hotel Livadia, judeţul Vâlcea; Sucursala Pucioasa, Hotel Ceres, judeţul Dâmboviţa; Sucursala Sărata Monteoru, Hotel Ceres, judeţul Buzău.

Până în prezent, s-au alocat judeţului Caraş-Severin un număr de 752 de bilete, 562 pentru tratarea bolilor cardio-vasculare, a bolilor digestive – 48, a bolilor reumatismale – 142, ele fiind repartizate pe cele 19 serii de trimitere la „T.B.R.C.M.” – S.A..

La nivelul Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin au fost înregistrate un număr de 1.923 de cereri. Instituţia înregistrează cererile de acordare a biletelor de tratament direct în aplicaţia informatică SPA. Cererile se completează numai pe formularul aprobat, urmând a se depune la sediul CJP din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 27, fie personal, fie prin poştă, fax, e-mail, cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită biletul, prin cerere solicitantul putând opta pentru cel mult trei staţiuni. Biletele nevândute pot fi valorificate până în momentul începerii sejurului.

Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.

Biletele de tratament balnear se acordă în conformitate cu ordinea de ierarhizare a cererilor, în limita locurilor repartizate pe serii, staţiuni şi unităţi de cazare, în funcţie de stabilirea unui punctaj, ţinându-se cont de următoarele criterii specifice: dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani; categoria de pensie a beneficiarului; cuantumul total brut al drepturilor de pensie.

Biletul repartizat poate fi eliberat următorului solicitant în funcţie de punctajul obţinut şi de opţiunea acestuia, sau altui solicitant fără punctaj, biletul fiind considerat disponibil cu 7 zile înainte de începerea seriei.

Bianca METEŞ