Recensământul… junior


Pregătirile pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi clasa I au început. Recenzorii vor desfăşura, până în data de 18 februarie, activităţi de colectare a datelor privind copiii cu vârste de 6 şi 7 ani, născuţi înainte de 1 septembrie 2005 sau iîntre 1 septembrie 2005 şi 31 decembrie 2006.

Recenzorii care se deplasează la domiciliul copiilor vor avea asupra lor o delegaţie din partea directorului unităţii şcolare unde este arondat copilul şi îşi vor desfăşura acest tip de activitate pe străzile repartizate. Recensământul constă în vizite la domiciliu şi presupune completarea unei fişe elaborate în acest sens de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Dacă la momentul vizitei nu este găsit la domiciliu niciun reprezentant legal al familiei, membrii comisiei pot depune în cutia poştală un anunţ prin care părinţii primesc informaţii despre scopul vizitei, adresa şcolii, numele recenzorului şi un număr de telefon la care aceştia să poată contacta unitatea de învăţământ, în vederea stabilirii unei noi întâlniri. O altă variantă prevede ca părinţii să se deplaseze la şcoală, în vederea completarii fişei de recensământ. (T. Mesner)