Principalele cauze generatoare de incendii pe timpul sezonului rece


Cauzele principale generatoare de incendii, cu precădere în mediul rural, pe timpul iernii, se datorează utilizării mijloacelor de încălzit improvizate şi coşurilor de fum defecte şi/sau necurăţate. Dintre acestea, amintim:

– necurăţarea periodică a funinginii depuse pe coşurile de fum;

– neîntreţinerea coşurilor în urma utilizării lor îndelungate;

– prezenţa unor vicii ascunse de construcţie (încastrarea în pereţii coşurilor a elementelor combustibile din lemn, din planşee şi acoperişuri);

– folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu lungime mare şi coturi multe montate pe lângă şi pe pereţii combustibili, în apropierea materialelor ori a altor obiecte de uz casnic;

– existenţa unor coşuri de evacuare a fumului cu terminaţie în spaţiul podului, pentru a menţine o temperatură mai ridicată şi pentru afumarea cărnii;

– utilizarea sobelor metalice şi a altor sisteme improvizate;

– nesupravegherea mijloacelor de încălzire pe timpul funcţionării;

– amplasarea lor în apropierea materialelor combustibile;

– alimentarea defectuoasă cu combustibili sau folosirea de combustibili necorespunzători.

Vă recomandăm să verificaţi, curăţaţi şi reparaţi periodic coşurile de fum şi să nu folosiţi mijloace de încălzire defecte şi/sau improvizate.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ