Prezenţe caransebeşene la Chişinău


După modelul românesc, şi la Chişinău – Republica Moldova – a intrat în tradiţie mişcarea literar-umoristică. Astfel, în perioada 12-14 noiembrie, în capitala ţării vecine s-a desfăşurat, în sala Teatrului ,,Satiricus – Ion Luca Caragiale”, cea de a VI-a ediţie a Festivalului Naţional de Epigramă şi Fabulă, care se ţine anual sub genericul ,,Donici, cuib de-nţelepciune”.

Sub îndrumarea organizatorilor – Primăria municipiului Chişinău, Uniunea Scriitorilor din Moldova şi Asociaţia Epigramiştilor din Moldova –, timp de două zile Chişinăul a fost într-o atmosferă de sărbătoare, când parcă şi natura, deşi era mijloc de noiembrie, a oferit o vreme de aprilie, care s-a împletit cu căldura sufletească a gazdelor.

La această manifestare culturală – şi frăţească, în acelaşi timp –, au fost invitaţi să participe şi oaspeţi din Caransebeş, răspunzând chemării Ioan Cojocariu, directorul Casei de Cultură, şi Nicolae Nicolae, preşedintele Cenaclului de epigramă ,,Apostrof”. Această manifestare a avut caracter de concurs, participanţii trimiţând din timp materiale pentru jurizare. Epigramistul Nicolae Nicolae a fost răsplătit cu un premiu special al Teatrului ,,Satiricus – Ion Luca Caragiale”, iar lui Ioan Cojocaru i s-a acordat ,,Diploma de onoare”, ca o recunoaştere a implicării sale şi a instituţiei pe care o conduce în mişcarea cultural-epigramistică.

Pentru a-şi manifesta ataşamentul faţă de fraţii noştri de peste Prut, cei doi caransebeşeni au oferit gazdelor colecţia pe 10 ani (2000-2010) a revistei ,,Magazin istoric”, iar cel care a avut grijă de întregul echipaj, pe tot timpul deplasării – nimeni altul decât omul de afaceri caransebeşean Teofil Chicin –, a oferit 50 de exemplare din colecţia ,,Marile Muzee ale Lumii”, organizatorii din Chişinău urmând să doteze mai departe, cu aceste modeste daruri, dar pline de sentimente frăţeşti, o bibliotecă sătească basarabeană.

Sperăm ca, într-un viitor nu prea îndepărtat, aceste acte caritabile, dar mai ales afective, să se repete şi fără paşaport la graniţă.

Sonia BERGER