Parteneriat strategic între două eparhii surori:


Episcopia Caransebeşului şi Episcopia Severinului şi Strehaiei

Miercuri, 9 februarie a.c., la Drobeta Turnu-Severin a avut loc o nouă întâlnire de lucru între două instituţii partenere, deosebit de importante pentru viaţa religioasă, socială, dar mai ales culturală din Sud-Vestul României. Este vorba de cele două eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române, Episcopia Caransebeşului şi Episcopia Severinului şi Strehaiei, care de mai mulţi ani dezvoltă proiecte şi organizează evenimente comune, meritul pentru aceasta aparţinând în primul rând celor doi chiriarhi, Preasfinţitul Părinte Lucian şi Preasfinţitul Părinte Nicodim.

De la mijlocul anului trecut, în cele două eparhii partenere a demarat un proiect european strategic, de mare importanţă, respectiv „Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional”. Cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013, pe Axa Prioritară 3 – „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, proiectul este dezvoltat pe lângă cele două eparhii, şi cu aportul Muzeului Regiunii „Porţile de Fier” din Drobeta Turnu Severin, precum şi cu cel al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii din Presov, Slovacia. Obiectivul general al proiectului vizează creşterea gradului de adaptabilitate a angajaţilor din cele două eparhii, asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă şi promovarea formelor flexibile de organizare a muncii prin metode inovatoare şi noi practici de lucru în domeniul patrimoniului cultural naţional din Sud-Vestul ţării, respectiv din judeţele Caraş-Severin şi Mehedinţi. Între obiectivele specifice, proiectul are în vedere creşterea gradului de pregătire profesională a personalului angajat prin intermediul cursurilor de formare profesională specifice muncii de evaluare, conservare şi punere în valoare a patrimoniului cultural şi a cursurilor de iniţiere în utilizarea tehnologiei informatice. În acest sens, se vor constitui 11 Centre de lucru interregionale, ce vor pregăti specialişti în domeniu, dezvoltându-se totodată o reţea informatică şi o platformă online cu două baze de date electronice şi două muzee virtuale, câte unul pentru fiecare eparhie parteneră. Două dintre Centrele menţionate, cu rol în coordonare, vor fi autorizate ca furnizori de formare profesională în cele două regiuni (Vest şi Sud-Vest), existând astfel posibilitatea accesului la formare continuă şi a altor grupuri-ţintă. Platforma de colaborare şi grupul de lucru ce se vor forma vor constitui o bază permanentă de transfer al rezultatelor dar şi al experienţei între parteneri, instituţii din domeniu şi autorităţi. Fiind un proiect-pilot, ce poate fi replicat şi de alte instituţii din ţară, se poate astfel realiza la nivel naţional un sistem electronic de evidenţă şi gestiune a bunurilor de patrimoniu. Bazele de date vor fi puse şi la dispoziţia Direcţiilor Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu, Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ şi a Inspectoratului Poliţiei de Frontieră, în vederea evidenţei şi prevenirii exportului ilicit al bunurilor culturale. De asemenea, atât platforma de colaborare, cât şi bazele de date, pot fi integrate în Strategia Ministerului Culturii şi Cultelor. Valoarea totală a proiectului, ce se desfăşoară pe o perioadă de 33 de luni, respectiv până la finele lunii martie 2013, este de 6.865.135 de lei, dintre care 6.200.211, 21 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă.

În prezent, în perioada 10-24 februarie a.c., în cele două eparhii partenere se desfăşoară procesul de selecţie a grupului-ţintă pentru cursul de formare profesională pentru ocupaţia de muzeograf, din cadrul personalului angajat cu pregătire superioară, una dintre etapele proiectului strategic european. Mai multe informaţii pot fi obţinute de pe cele două site-uri ale partenerilor, respectiv www.patrimoniuepiscopiacaransebesului.ro şi www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro.

Pr. Alin CÂMPEAN