ANUNŢ


R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

PRIMĂRIA COMUNEI ZĂVOI

ANUNŢ

În vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al comunei Zăvoi, Nr. 158/29.11.2011, se va organiza în data de 9 martie 2012, ora 14, la sediul Primăriei comunei Zăvoi, din localitatea Zăvoi, nr. 186, jud. Caraş-Severin, licitaţie publică deschisă, cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului situat în extravilanul localităţii Măru, zona Colonie ACH Măru, înscris în C.F. nr. 31608 Zăvoi, cu nr. cad. 31608, în suprafaţă de 500 m2.

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar din Caietul de sarcini, redactat pe suport de hârtie, prin achiziţionarea acestuia de la sediul Primăriei comunei Zăvoi, contra sumei de 300 lei, sumă ce urmează a fi plătită la casieria Primăriei comunei Zăvoi, înainte de depunerea ofertei.

Taxa de participare la licitaţie este în valoare de 500 lei şi urmează a fi plătită de persoanele fizice şi juridice interesate, înainte de depunerea ofertei.

Ofertanţii vor depune ofertele lor la sediul Primăriei comunei Zăvoi, din localitatea Zăvoi, nr. 186, jud. Caraş-Severin, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, conform specificaţiilor din Caietul de sarcini, până cel târziu în data de 8 martie 2012, ora 14.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 9 martie 2012, ora 14, la sediul Primăriei comunei Zăvoi.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255/534822, între orele 9-14.

VICEPRIMAR, S E C R E T A R,

SCOROBETE ION LUNGU GHEORGHE ADRIAN