O pagină din istoria satului Maciova


Călătorul ai cărui paşi sunt purtaţi de roata destinului la nord de Caransebeş, pe malul drept al Timişului, sub pădure, prin satul Maciova, este întâmpinat la intrarea în sat de clădirea impunătoare a Bisericii Ortodoxe, ale cărei ziduri, dacă ar putea să povestească, ne-ar vorbi despre toate evenimentele istorice la care a fost martoră de la zidire şi până în prezent.

Biserica Ortodoxă Română din Maciova, cu hramul Adormirea Născătoarei de Dumnezeu, din Protopopiatul Caransebeş, Episcopia Caransebeşului, Mitropolia Banatului, a fost zidită în anul 1937. După tradiţie, bătrânii mărturisesc că în satul Maciova ar mai fi existat încă o biserică, demolată însă în anul 1788. Actuala biserică este zidită din piatră şi cărămidă, în stil baroc-vienez, având turnul acoperit cu aramă, în timp ce bolta semicirculară din scândură este acoperită cu tablă. Pictura murală exterioară şi interioară a fost executată în anul 1840. La fel putem spune şi despre pictura iconostasului, care este construit din zid. Pardoseala bisericii este acoperită cu plăci colorate de mozaic. Biserica a fost antesfinţită de Protopopul Andrei Ghidiu al Caransebeşului în anul 1902 şi s-a sfinţit la 6 iulie 1958 de către P.S. Dr. Vasile Lăzărescu. De la zidirea bisericii şi până în prezent, au fost efectuate mai multe lucrări de reparaţii exterioare şi interioare. Astfel, în anul 1958, la exterior a fost reparat turnul bisericii, iar în interior a fost spălată biserica şi zugrăvită din nou de către Petru Călina, din Caransebeş.

În anul 1996, prin sârguinţa locuitorilor din Maciova, în frunte cu Nicolae Stan, s-a restaurat pictura bisericii de către pictorul restaurator Damian Mihuţ şi soţia lui Aurelia, din localitatea Zăvoi, Pr. Paroh fiind P.C. Părinte Ciprian Barcan. Sfinţirea bisericii s-a făcut în anul 1997, de către P.S. Dr. Laurenţiu Streza, Episcop al Caransebeşului, cu participarea Părintelului Protopop Ioan Nicola.

Din anul 2008 şi până în prezent, prin buna colaborare dintre conducerea administraţiei publice locale, alături de enoriaşii satului Maciova şi prin participarea Pr. Paroh Ionel Remus Negru, au fost realizate o serie de lucrări de reparaţie la biserică. În anul 2009 a fost reparat şi revopsit acoperişul şi au fost schimbate burlanele de la biserică, în 2010 s-a efectuat o lucrare de stopare a infiltraţiilor la nivelul fundaţiei, în 2011 s-au refăcut faţada bisericii şi zidul de împrejmuire, în 2012 s-a refăcut pictura exterioară, în 2013 au fost efectuate lucrări de restaurare la pictura interioară de către pictorul Damian Mihuţ şi soţia Aurelia, a fost placată masa sfântă cu marmură, lucrările finalizându-se cu sfinţirea bisericii de către P.S. Dr. Lucian, Episcopul Caransebeşului, pe data de 4 august 2013, cu participarea Părintelui Protopop Liviu Drăgan.

Toate aceste lucrări au avut menirea de a face ca biserica din satul Maciova să arate ca un lăcaş bine plăcut lui Dumnezeu.

Pr. Ionel-Remus NEGRU