O nouă serie de participanţi la cursurile de muzeograf, la Băile Herculane


Luni, 9 mai, în staţiunea Băile Herculane, de pe Valea Cernei, au debutat cursurile pentru încă 40 de participanţi din grupul-ţintă al Programului de pregătire profesională pentru ocupaţia de muzeograf, cod C.O.R. 243103, în cadrul proiectului: ,,PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE PENTRU VALORIFICAREA ŞI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL” – POSDRU/81/3.2/S/53777.

Seria a doua, cuprinzând 40 de persoane cu studii superioare din cadrul Episcopiei Caransebeşului, s-a prezentat în faţa lectorilor Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru a-şi însuşi din cunoştinţele şi experienţa acestora.

Angajaţi din grupul-ţintă, preoţi, dar şi personal neclerical, administrează 193 de monumente istorice de clasele A şi B şi un bogat tezaur de bunuri mobile de patrimoniu, ce necesită o inventariere şi clasare cât mai urgentă. Atât la nivel naţional, prin unităţile ierarhice, dar şi local, s-au încheiat protocoale de colaborare cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, pentru evaluarea şi protecţia bunurilor culturale, pentru a căror aplicabilitate era însă necesară o inventariere, clasare şi realizarea unei baze de date electronice a acestora, prin utilizarea Standardului internaţional de identificare, având în vedere faptul că grupul-ţintă activează într-o zonă de graniţă, unde comerţul ilicit este bine dezvoltat.

Participarea la cursul de formare profesională pentru ocupaţia de muzeograf nu este condiţionată de administrarea în mod direct a unor bunuri de patrimoniu. Criteriile de selecţie au fost determinate de capacitatea de comunicare şi lucru în echipă, disponibilitatea de timp pentru participare la programul de formare, dar şi de motivaţia prezentată de fiecare participant în parte, corelate cu nevoia de pregătire specifică.

Implicarea grupului-ţintă se va realiza prin participarea la sesiunile de formare, workshop-uri, schimburi internaţionale, participarea la realizarea workshop-urilor în calitate de co-formatori după obţinerea competenţei de formator, a muzeelor virtuale şi a bazelor de date.

Durata unui curs de formare este de 240 de ore şi se desfăşoară în localitatea Băile Herculane (Modulul 1 şi Modulul 3) şi în judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin (Modulul 2), în perioada martie – octombrie 2011. Fiecare curs de formare se va desfăşura pe grupe şi va avea trei module, după cum urmează: Modulul 1: 14 zile (80 de ore) – teorie; Modulul 2: 15 zile (120 de ore) – teorie şi pregătire practică; Modulul 3: 5 zile (40 de ore) – recapitulare şi examinare.

Următoarele serii îşi vor desfăşura cursurile sub îndrumarea lectorilor, câte două săptămâni, succesiv, începând din 23 mai a.c.

Proiectul susţine dezvoltarea unui parteneriat în vederea valorificării şi promovării bunurilor culturale.

Anca Mariana CÂMPEAN