O Bobotează fără ger…


După ce în ajunul Praznicului Arătării Domnului, la Catedrala Episcopală cu hramurile „Învierea Domnului” şi „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Caransebeş, P.S. Lucian, Episcopul Caransebeşului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba Vecerniei şi Sfinţirea cea Mare a Apei, precum şi slujba Pavecerniţei Mari, unită cu Litia praznicului, luni, 6 ianuarie, la Praznicul Botezului Domnului, tot în Catedrala Episcopală, ierarhul, în fruntea unui numeros sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare. În cadrul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba Sfinţirii celei Mari a Apei, fiind sfinţite totodată şi icoanele celor doisprezece prooroci, care completează ultimul registru al catapetesmei Catedralei caransebeşene.

Cu această ocazie, P.S. Lucian a subliniat şi evlavia enoriaşilor caransebeşeni la Praznicul Botezului Domnului: „Ne-am bucurat de prezenţa multor credincioşi, chiar dacă este o zi de luni, dar în conştiinţa multor credincioşi Praznicul Bobotezei este un praznic împărătesc, este un praznic din care luăm har peste har şi binecuvântare peste binecuvântare. Evlavia poporului creştin este foarte mare la acest praznic, deoarece se sfinţeşte şi Aghiasma Mare şi poate să primească fiecare apă sfinţită spre mângâierea sufletelor, spre alinarea bolilor şi spre sfinţirea caselor”.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul i-a binecuvântat cu Aghiasmă Mare pe toţi credincioşii prezenţi, aceştia primind din partea preoţilor anaforă, iconiţe cu Praznicul Botezului Domnului, precum şi Aghiasmă Mare, pentru care Administraţia Catedralei Episcopale din Caransebeş a pregătit peste 1.000 de sticle pentru a fi împărţite enoriaşilor. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeşului.

Bianca METEŞ